Akreditacija visokoškolske ustanove 2018-05-01T17:26:13+00:00

AKREDITACIJA VISOKOSKOLSKE USTANOVE

FEFA JE ZVANIČNO AKREDITOVANA USTANOVA ZA SVA ČETIRI STUDIJSKA PROGRAMA NA OSNOVNIM I MASTER STUDIJAMA.

FEFA je prvi akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti ekonomije i u oblasti menadžmenta kako među privatnim tako i među državnim fakultetima. FEFA, u skladu sa zakonom, redovno obnavlja akreditaciju ustanove i akademskih programa.

Uverenje o akreditaciji (prvobitno izdato 2008. godine)
Uverenje o akreditaciji (obnovljeno 2014. godine)

Akreditacija fakulteta kao naučnoistraživačke organizacije, odnosno za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, obnovljena je 18. jula 2013. godine (prethodna akreditacija dobijena je oktobra 2008. godine).

Veoma je važno da je institucija na kojoj nameravate da studirate ili već na njoj studirate AKREDITOVANA od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Ukoliko želite da nastavite studije na nekoj drugoj instituciji, u zemlji ili inostranstvu, i da pri tome vršite transfer do tada stečenih akademskih bodova veoma je važno da su obe institucije akreditovane. Akreditacija je takođe značajna za kvalifikacije i kompetencije koje stičete, jer je to najbolji način da obezbedite prohodnost do poslodavaca i profesionalnih udruženja.

FEFA – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju je AKREDITOVAN 18. avgusta 2008. od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije kao instiucija sa četiri studijska programa i time je postala PRVI FAKULTET KOJI JE AKREDITOVAN u Srbiji u oblasti EKONOMIJE i u oblasti MENADŽMENTA kako među državnim tako i među privatnim fakultetima. Akreditacija je obnovljena, u okviru redovne procedure propisane zakonom, 2014. godine.

Ovde možete da pogledate najnovije Uverenje o akreditaciji FEFA kao visokoškolske ustanove, kao i uverenja o akreditaciji studijskih programa – za osnovne akademske studije ekonomije i menadžmenta, kao i za master akademske studije ekonomije i menadžmenta.

FEFA JE od 2003. do 2008. bila AKREDITOVNA ZA SLEDEĆE AKADEMSKE STUDIJSKE PROGRAME

Na osnovnim akademskim studijama:

  • Primenjena ekonomija, trgovina i medjunarodno poslovanje
  • Finansije i bankarstvo
  • Menadžment i poslovna administracija
  • Javna administracija i lokalna uprava

Na poslediplomskim akademskim studijama:

  • Primenjena ekonomija, trgovina i medjunarodno poslovanje
  • Finansije i bankarstvo
  • Menadžment i poslovna administracija
  • Javna administracija, međunarodni razvoj i lokalna uprava

Rešenjem broj: 612-00-240/2003-04 Ministarstvo prosvete i sporta je utvrdilo da Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti trogodišnjih osnovnih studija i poslediplomskih studija.

Rešenjem broj 612-00-3/03-01 od 18.06.2003. Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja data je saglasnost na opravdanost osnivanja FEFA.