Budućnost i potencijali kreativne industrije u Srbiji

Panel “Budućnost i potencijali kreativne industrije u Srbiji” održan je 23. februara u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung i Business Info Group, sa osnovnim ciljem isticanja važnosti kreativne ekonomije koju čine intelektualna svojina, nove ideje i njihova tržišna korisnost.

Panelom su pokrenute teme potencijala kreativne ekonomije u Srbiji, načina regulisanja i zaštite intelektualne svojine, ali i važnosti prepoznavanja i podsticanja talenata radi njihovog boljeg pozicioniranja na tržištu.

Jedna od panelistkinja bila je i Bojana Maljević, profesorka audio-vizuelne produkcije i direktorka studijskog programa Kreativna produkcija na FEFA. Tim povodom istakla je važnost spoja kreativnosti sa drugačijim, bazično nekreativnim znanjima, koja time dobijaju veću vrednost. “Najvažnije je da obrazujemo nove kadrove, koji stiču saznanja u različitim oblastima, da bi u svetu novih medija mogli da rade na kreativno drugačiji način, uz veću finansijsku sigurnost”, istakla je Maljević.

Na panelu su govorili i Branka Totić, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Nataša Pavlović Bujas, direktorka agencije Blumen i Bojan Marjanović, urednik Liceulice, dok je moderatorka bila Biljana Stepanović, direktorka Business Info Group. Panelisti su se usaglasili da je osim značaja kreativne ekonomije, neophodno istaći i objasniti značenje njenih osnovnih resursa, a to su ljudska kreativnost, talenat i nove ideje.

2018-04-03T21:15:27+00:00