Doc. dr Mihajlo Babin

Dr Mihajlo Babin je docent ekonomije i prodekan za nastavu FEFA. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2005. godine, a magistrirao na FEFA 2008. godine i doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2015. godine.

2018-05-09T11:23:52+00:00

Klod Kolaro

Klod Kolaro je master nauka koji se trenutno nalazi na pozicije potpredsednika kompanije Comtrade System Integration. U periodu 1999-2016. bio je zaposlen u korporaciji Oracle. Prvo kao inženjer tehničke podrške (1998-2002) pa potom kao Managing Director i član Oracle Technology Board za centralnu i istočnu Evropu. Zatim je 2005. postavljen na poziciju Oracle Alliance and Channel Director za jugoističnu Evropu. Od 2008. do 2016. nalazio se na poziciji Senior Director za Bugarsku, Srbiju i Crnu Go

2018-05-09T11:24:18+00:00

Maša Nešković

Maša Nešković diplomirala je filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2009. godine. Režirala je po sopstvenim scenarijima i kao koscenarista 11 kratkih igranih filmova i 9 dokumentaraca, prikazivanih i nagrađivanih na internacionalnim filmskim festivalima, nekoliko muzičkih spotova i humanitarnih kampanja, pilot za igrano-animiranu dečju seriju i 3 sezone televizijskog šou-programa.

2018-05-09T11:24:27+00:00

Aleksandar Vučković

Aleksandar Vučković je saradnik u nastavi na predmetima Osnovi menadžmenta i Strategijski menadžment na FEFA. Osim nastave, radio je i u nekoliko preduzeća na poslovima saradnika za upravljanje projektima, analitičara, menadžment konsultanta i saradnika za odnose s javnošću. Student je doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smeru za Informacione sisteme i menadžment. Osnovne i master studije je takođe završio na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smeru za Menadžment i organizaciju. Tečno govori engleski jezik, a poseduje i osnovno znanje francuskog jezika. Njegova istraživačka interesovanja se tiču strategijskog i projektnog menadžmenta.

2018-05-14T18:53:04+00:00

Ana Vjetrov

Ana Vjetrov je asistent na FEFA za užu naučnu oblast Finansije. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer engleski jezik i književnost. Na FEFA završava osnovne i master studije, studijski program finansije i bankarstvo. Školske 2012. godine upisuje doktorske studije na Univerzitetu Singidunum, smer finansije i bankarstvo. Stručnu praksu stekla je u Hypo Alpe Adria banci u Pančevu i u revizorskoj kući KPMG. Takođe, volontirala je 9 meseci u banci Intesa na poslovima izdavanja kredita, garancija i akreditiva malim i srednjim preduzećima. Učestvovala je na međunarodnom takmičenju u organizaciji CFA Instituta, gde je kao kordinator tima zajedno sa ostalim članovima osvojila drugo mesto, analizirajući poslovne performanse mađarskog Telekoma.

2018-05-14T18:53:22+00:00

Prof. dr Nebojša Savić

Prof. dr Nebojša Savić je redovni profesor ekonomije i konkurentnosti i pridruženi MOC profesor na Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, SAD.

2018-05-10T13:21:55+00:00