fefa-512

Prelazak na FEFA

Ukoliko ste već student fakulteta možete da nastavite akademske studije na FEFA. Procedura je vrlo jednostavna. Studenti koji nastavljaju započete akademske studije podnose uverenje o položenim ispitima. Komisija FEFA ocenjuje koliko se bodova i pol ...

fefa-512

POREZ NA IMOVINU – NOVO IZDANJE FEFA

Zajedničko izdanje FEFA fakulteta i Stalne konferencije gradova i opština proizašlo je iz doktorske disertacije koju je autor odbranio na FEFA 2016. godine. Dr Vasiljević se u svojim istraživanjima naročito bavi lokalnim finansijama i sistemom lokalne sam ...

fefa open 2017

FEFA OPEN 2017

Deseti humanitarni teniski turnir FEFA OPEN okupio je preko 50 teniskih rekreativaca koji su donirali preko 120.000 dinara za UNICEF-ove programe namenjene za zdravije i srećnije odrastanje svakog deteta u Srbiji. Cilj jubilarnog turnira je da se pored ...