pokusaj-2-1600x900

Digitalna transformacija – četvrto uvodno predavanje

Tema predavanja bila je Optimizacija poslovnih procesa uz primenu robotike i veštačke inteligencije o čemu su govorili Darko Jovišić, Robotic Process Automation Architect, SPAN i Marko Gudelj, Business Development Manager, M&I Systems. Co. Group

Četvrtim uvodnim predavanjem za master akademski program Digitalna transformacija, obuhvaćene su oblasti Business Process Management, Performance Management, Robotic Process Automation, Artifical Intelligence.

Kao zaključak, predavači su istakli da svaka promena treba da bude sa ciljem zadovoljenja kupaca što se, između ostalog, postiže proučavanjem ogromne količine podataka o njima uz pomoć novih tehnologija. Takođe su dodali da se na taj način izgrađuje arhitektura 21. veka koja omogućava povezivanje fizičkog sveta, odnosno svakodnevnih potreba sa digitalnim svetom.

Comments are closed.