Digitalna transformacija – treće uvodno predavanje

Data Science for Business (nauka o podacima u biznisu), bila je tema trećeg uvodnog predavanja za master program Digitalna transformacija o čemu su govorili prof. FEFA, doc. dr Srđan Verbić i Ivan Glišin, Business Analyst and Productivity Consultant, CPU d.o.o.

„Iako su svi potrebni elementi za mašinsko učenje postojali i pre pedeset godina, ova oblast je počela da se razvija tek sa pojavom društvenih mreža“, rekao je dr Verbić. On je istakao da je samo na osnovu podataka o pretraživanju na vebu i korišćenja besplatnih servisa moguće utvrditi mnoštvo predikcija važnih za bilo čiji posao i svakodnevni život. Kao primer je naveo rano upozorenje na pojavu epidemije. Prema njegovim rečima „Data science“ treba da pruži što bolji uvid u podatke, a da onaj koji je došao do tog uvida treba da bude odličan pripovedač kako bi pravilno umeo da iskomunicira rezultate i zaključke.

Drugi deo predavanja Ivana Glišina se odnosio na pronalaženje smisla u ogromnoj količini (naizgled) besmislenih podataka. On je izdvojio fragmentaciju, nekompletnost i nestandardnost kao glavne probleme sa poslovnim podacima u gomili dokumenata sa kojom se svakodnevno susrećemo. Prvi korak ka njihovom rešenju predstavljaju jednostavni vremenski nizovi događaja u poslovnom procesu koji se beleže nezavisno od čoveka. Glišin je na primeru aplikacije „Strava“ demonstrirao kako velika količina jednostavnih podataka može da proizvede mnogo korisnih informacija.

2018-04-11T19:56:12+00:00