Doktorske studije 2018-04-13T22:02:04+00:00

DOKTORSKE STUDIJE

DOKTORSKE STUDIJE

POSLOVNA EKONOMIJA

Doktorske studije iz oblasti poslovne ekonomije na FEFA osmišljene su tako da stvore vrhunske istraživače i profesionalce za poslovni svet budućnosti.

Dinamične promene u ekonomskom, institucionalnom i tehnološkom okruženju podstakle su FEFA da, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljenog na razumevanju savremene ekonomije, oblikuje ovaj program doktorskih studija.

Svesni smo potreba društva, kompanija i naučne zajednice za stručnjacima koji imaju sposobnost da samostalno pristupaju rešavanju kompleksnih problema i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici pozitivnih promena u društvu.

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

Doktorski program “Poslovna ekonomija” je nastao kao rezultat znanja i iskustava profesora FEFA stečenih tokom akademske, naučne i poslovne karijere. FEFA pristup je direktno uključivanje studenata doktorskih studija u naučne i stručne projekte.

Kroz saradnju sa kompanijama doktorandi stiču relevatno znanje i iskustvo za naučnu i poslovnu karijeru, čime osiguravamo da naši doktorandi postanu vrhunski ekonomisti – naučnici i/ili profesionalci koji ostvaruju najviše domete u svojoj grani ekonomije.

Kvalitetni doktori ekonomskih nauka omogućavaju održiv razvoj kompanija i unapređuju funkcionisanje javnog sektora.

Program je otvoren i za studente koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen ekonomije, finansija, menadžmenta ili poslovne administracije, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNE EKONOMIJE NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE I POSVEĆENOST STUDENTIMA

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite svoje studije kroz izborne predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi modernih alata i tehnika u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaša istraživanja.

VRHUNSKE MENTORE

Naši profesori su priznati stručnjaci u svojim oblastima što potvrđuju naučni radovi objavljeni u vrhunskim stranim i vodećim domaćim naučnim časopisima. Znanje i iskustvo naših profesora objedinjuje akademsku, naučnu i poslovnu karijeru. Naši studenti uvek mogu da se oslone na dostupnost i posvećenost mentora, kao i njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u oblasti korporativnih finansija, konkurentnosti država i kompanija, upravljanja ekonomskim politikama, finansiranja i upravljanja inovacijama, održivom ekonomskom razvoju, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju i drugim oblastima ekonomije.

MREŽU DUGOROČNIH KONTAKATA

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade ličnu mrežu kontakata, koja će ih podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

OPIS PROGRAMA

Doktorski program traje tri godine.

U prvoj godini, tokom dva semestra, studenti polažu četiri obavezna i dva izborna predmeta. Nastavu na ovom programu izvode profesori FEFA i gostujući predavači. Gostujući predavači su istovremeno i nastavnici na prestižnim stranim univerzitetima ili najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija i institucija. Tokom drugog semestra studenti rade i na istraživačkom projektu koji treba da omogući dobru pripremu za samostalan rad na doktorskoj disertaciji.

U drugoj godini studenti polažu dva izborna predmeta i rade na detaljnijem istraživačkom projektu kojim se započinje rad na izradi doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja studentima se dodeljuje mentor koji kontinuirano radi sa vama.

Kako bismo osigurali stalan napredak u naučnom radu, studenti su u obavezi da tokom prvog semestra treće godine održe prezentaciju jednog poglavlja ili detaljnog predloga doktorske disertacije. Na taj način, bićete u prilici da dobijete korisne savete u ključnom periodu izrade doktorske disertacije, kao i da vežbate svoje veštine prezentacije i komunikacije.

Tokom trajanja studija, stručni skupovi i predavanja koje organizujemo predstavljaju dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta koji predstavljaju FEFA Mrežu poslodavaca kod kojih je zaposlen veliki broj naših alumnista.

Nakon završetka doktorskih studija, doktori ekonomskih nauka mogu nastaviti akademsku i naučnu karijeru ili voditi istraživanja u kompanijama. Doktorski program FEFA je kreiran kako bi već danas odgovorio i pripremio naše studente za izazove u budućnosti.

PREDMETI

I godinaSEMESPBTIP
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji18O
Mikroekonomska analiza18O
Upravljanje ekonomskim politikama18O
Finansiranje investicija16I
Socijalna politika16I
Strategije konkurentnosti kompanija110O
Strategije u energetici110I
Održivi razvoj110I
Istraživački projekat I110O

 

II godinaSEMESPBTIP
Upravljanje investicionim projektima310I
Upravljanje rizicima310I
Inovacije i razvoj310I
Međunarodne finansije310I
Portfolio menadžment310I
Istraživački projekat II310O
Samostalni istraživački rad430O

 

III godinaSEMESPBTIP
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji530O
Izrada i odbrana disertacije630O

UPIŠI DOKTORSKE STUDIJE POSLOVNA EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”