ekonomska-p-popravljena-1600x900

Ekonomska pismenost – studenti budućim studentima

Ekonomska pismenost je projekat studenata FEFA Fakulteta koji je namenjen srednjoškolcima, odnosno budućim studentima. Oni svoje stečeno znanje sa fakulteta prenose u sažetom obliku kako bi olakšali svakodnevno susretanje sa velikom količinom bitnih, ali često i nerazjašnjenih pojmova.
Globalizacija, inflacija, liberalizacija tržišta, ponuda i tražnja su samo neki od pojmova koji su obuhvaćeni temama: osnovni principi ekonomije, evropske integracije i naša ekonomija, monetarna ekonomija, preduzetništva, kao i osnovne funkcije menadžmenta.
Ove godine, FEFA studenti – predavači bili su Milica Tomić, Miloš Stevanović, Milica Jelikić, Igor Bošković, Sava Rašković, Željko Jojić, Emilija Lukić, Jelena Skoko i Dušan Brujić koji su svoje znanje preneli putem ove interaktivne radionice.

Comments are closed.