Da li moram da završim neku određenu srednju školu da bih konkurisao za stipendiju?

Ne, maturanti svih srednjih škola u Republici Srbiji mogu konkurisati za stipendiju, kao i maturanti srednjih škola u inostranstvu, ukoliko njihova diploma može biti priznata kao diploma četvorogodišnje srednje škole u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

2018-04-16T12:08:30+00:00