Da li stipendista plaća udžbenike?

Ne. Udžbenike i drugu obaveznu literataturu studenti dobijaju na početku svake školske godine, bez naknade. Njihova cena je uračunata u školarinu, koje su stipendisti oslobođeni.

2018-04-16T12:12:41+00:00