Hoće li svi biti pozvani na intervju?

Da, elektronska prijava nije eliminatornog karaktera. Na intervju neće biti pozvani samo oni kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa (npr. nisu maturanti) ili nisu podneli kompletnu prijavu.

2018-04-16T12:04:36+00:00