Kada ću znati tačan termin intervjua?

Intervjui će se održati od 9. do 11. aprila. U zavisnosti od broja kandidata, vremena predaje prijave i dr. odredićemo tačan termin intervjua za svakog kandidata. Svi kandidati će o terminu biti obavešteni najkasnije 8. aprila.

2018-04-16T12:04:08+00:00