Šta donosim na intervju?

Na intervju se obavezno donose fotokopije svedočanstava prva tri završena razreda srednje škole. Možete doneti i bilo koji drugi dokument za koji mislite da je relevantan u procesu izbora – diplomu ili pohvalu sa takmičenja, potvrdu o obavljenoj praksi, potvrdu o pohađanju seminara, i sl. Nije potrebno da donosite lična dokumenta poput izvoda iz matične knjige rođenih ili uverenja o državljanstvu. Fotokopije priloženih dokumenata ne moraju biti overene. Zvanični dokumenti će biti traženi prilikom upisa.

2018-04-16T12:11:12+00:00