Šta ukoliko zakasnim sa predajom prijave?

Intervjui počinju odmah nakon zatvaranja prijema prijava za stipendije, tako da u slučaju kašnjenja, bićete isključeni iz selekcionog procesa. Ipak, period za prijavu traje više od dva meseca i FEFA vam je na raspolaganju za pitanja tokom tog vremena, te nema razloga da do kašnjenja dođe.

2018-04-16T12:05:03+00:00