Stipendija podrazumeva da ne platim prvu godinu. Šta dalje?

Ukoliko stipendista bude među pet najbolje rangiranih studenata na kraju prve godine studija (nakon oktobarskog ispitnog roka), biće u potpunosti oslobođen plaćanja školarine za drugu godinu studija. Isto važi i za treću godinu. Međutim, ukoliko nije među pet najboljih studenata, ali ima prosek najmanje 9,00 i položi sve ispite iz prve godine studija, biće oslobođen plaćanja 50% školarine; u trećoj godini, iznos oslobađanja je 30%.

2018-04-16T12:12:10+00:00