Prelazak na online nastavu

FEFA fakultet: prelazak na online nastavu

U skladu sa razvojem epidemiološke situacije u zemlji i preporukama Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od ponedeljka 16. marta nastava na svim smerovima i nivoima studija FEFA fakulteta, odvijaće se online putem.

Osnovni cilj datih izmena je dobrobit naših studenata i fakultetskog osoblja u uslovima povišenih zdravstvenih rizika uz održavanje kontinuiteta nastave i akademskog rada na fakultetu.

Online nastava se izvodi putem live i/ili snimljenih predavanja, razmene nastavnog materijala na odgovarajućem repozitorijumu, kao i kroz redovne konsultacije sa studentima putem emaila ili chat grupa. Konkretan oblik rada je prilagođen svakom predmetu i naši studenti će o tome biti obavešteni od predmetnih profesora.

Uprava fakulteta će nastaviti da pažljivo razmatra zdravstvenu situaciju u zemlji i obaveštava Vas o potencijalnim izmenama u režimu nastave.

Za dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate administrativnu službu fakulteta.

Comments are closed.