• Ekonomija

  Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih bankarskih poslova do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i finansijskim institucijama.
 • Menadžment

  Studije menadžmenta nude studentima široke mogućnosti za sticanje znanja i veština koje su im neophodne za upravljanje modernim procesima u privrednim, finansijskim i drugim institucijama.
 • Tvoje zaposlenje i budućnost

  Naši studenti po završetku studija se najčešće zapošljavaju u bankama, revizorskim kućama, kompanijama, porodičnim kompanijama, državnoj upravi, marketinškim i konsultantskim kućama, investicionim fondovima i naučno-istraživačkim ustanovama.
 • 1
 • 2
 • 3