profesor-intervju-1600x900

Intervju Vladimir Poznanić

Verovatno bismo teško našli boljeg sagovornika za oblast revizije i računovodstva imajući u vidu Vaše bogato iskustvo u radu u revizorskim kućama. Na koji način profesor sa toliko iskustva u oblasti računovodstva i revizije posmatra značaj obrazovanja zaposlenih iz javne uprave na master studijama FEFA?

Prvo bih želeo da istaknem da su zaposleni u javnoj upravi prošle godine uspešno završili četiri obuke iz oblasti finansija u okviru Erazmus+ projekta FINAC. Logično je bilo da se podrška FEFA unapređenju kvaliteta javne uprave u Republici Srbiji nastavi i produbi modernizacijom master studijskog programa Ekonomija i dodelom stipendija za zaposlene u javnoj upravi. Zaista je zadovoljstvo biti deo projekta čiji je cilj osnaživanje institucija Republike Srbije radi unapređenja upravljanja javnim rashodima u interesu svih građana.

Da li možete da objasnite zašto je FEFA odlučila da modernizuje master studije Ekonomije uvođenjem novih izbornih predmeta Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija i Upravljanje rizicima?

Javni sektor Republike Srbije se suočava sa brojnim izazovima u oblasti upravljanja finansijama i zato je ključno da se u narednom periodu radi na dva polja:
1. Unapređenje kvaliteta javnih usluga;
2. Unapređenje institucionalnih kapaciteta radi maksimalnog korišćenja dostupnih evropskih pretpristupnih fondova

Šta je po Vama najvažniji izazov u oblasti upravljanja finansijama u javnom sektoru?

Mi moramo pristupati rešavanju intersektorskih problema celovito, uključivanjem svih relevantnih državnih institucija kroz programsko budžetiranje i razvoj indikatora kojima merimo i pratimo uspešnost sprovedenih mera. Dakle, intersektorski problemi kao što su borba protiv siromaštva, prevencija upotrebe narkotika ili inkluzija u obrazovanju zahtevaju da se ograničena javna sredstva koriste na najcelishodniji način u cilju maksimizacije pozitivnih rezultata. Preduslov za unapređenje efekata javnih politika je upravo kvalitetnije finansijsko upravljanje i kontrola, povećanje transparentnosti i odgovornosti uz nezaobilazno upravljanje rizicima i reviziju.

Comments are closed.