Konferencije 2018-03-10T12:21:36+00:00

KONFERENCIJE – OBUKE

FEFA fakultet organizuje obuke za menadžere u privatnom i javnom sektoru, kao i za zaposlene. Do sada su održane obuke iz politika Evropske unije (npr. zaštita konkurencije), o upravljanju evropskim projektima, uvođenju metodologije balansiranog rezultata (Balanced Scorecard), i dr.

FEFA izvodi i radionice za nastavnike srednjih škola i srednjoškolce. U saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda u decembru 2012. organizovana je radionica na temu razumevanja konkurentnosti, a u martu 2013. održana je radionica na temu evropskih integracija u saradnji sa studentskom organizacijom BEUM.

Konferencije i okrugli stolovi:

Deseta konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Deveta konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Osma konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Sedma konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Šesta konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Peta konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Četvrta konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Treća konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Druga konferencija FEFA povodom Dana Evrope
Prva konferencija FEFA povodom Dana Evrope

FEFA je organizovala i mnoge druge okrugle stolove, a profesori FEFA često učestvuju na akademskim i stručnim raspravama u društvu.