JAVNA ODBRANA

Izazovi funkcionisanja Svetske trgovinske organizacije kao ključne institucije međunarodne trgovine

  • Ime i prezime kandidata : Nina Savić
  • Tema završnog rada :
  • Tip završnog rada : Odbrana master rada
  • Studijski program : Ekonomija
  • Datum i vreme održavanja odbrane : 24.04.2018.
  • Mesto održavanja odbrane : Sala S1