Ekonomija tranzicije

Autor knjige: Mihailo Crnobrnja

Godina izdanja: FEFA 2007

O knjizi:FEFA je u oktobru 2007. objavila knjigu "Ekonomija tranzicije" autora Mihaila Crnobrnje. Izdavanjem ove knjige, koja će služiti i kao udžbenik na predmetu Ekonomija tranzicije na FEFA, profesor Crnobrnja je stavio na uvid javnosti svoja dugogodišnja istraživanja u oblasti tranzicije. Ova istraživanja započeo je kao profesor na Univerzitetima McGill i Carleton u Kanadi, gde gotovo jednu deceniju predavao na ovu temu, i koja je nastavio u okviru nastave na FEFA i u okviru istraživanja koja sprovodi FEFA Institut, čiji je on direktor.