Intertemporalni modeli tekućeg računa bilansa plaćanja

Autor knjige: Emir Zildžović, Milan Nedeljković i Aleksandra Đorđević

Godina izdanja: FEFA, 2016

O knjizi:Elektronsko izdanje monografije Intertemporalni modeli tekućeg računa bilansa plaćanja: teorijske i empirijske postavke, autora Emira Zildžovića, Milana Nedeljkovića i Aleksandre Đorđević, objavljeno je u izdanju FEFA i predstavlja prvu knjigu napisanu na srpskom jeziku posvećenu teorijskim modelima tekućeg računa. Tekući račun bilansa plaćanja predstavlja jedan od ključnih indikatora trenutnog stanja i budućih kretanja jedne ekonomije. U savremenim uslovima intenzivnih i volatilnih kapitalnih tokova, tekući račun predstavlja osnovni indikator narastajućih spoljnjih neravnoteža i primarni kanal transmisije globalnih makro-finansijskih šokova, sa značajnim trenutnim i dinamičkim makroekonomskim efektima u zemlji i inostranstvu. Značaj analize i razumevanja kretanja u tekućem računu ističe potrebu razvoja odgovarajućih teorijskih modela. Monografija daje raščlanjen prikaz ključnih intertemporalnih modela tekućeg računa koji su se pojavili u literaturi u toku poslednjih dvadeset godina. Osnovni elementi svakog modela i izvođenja njegovih jednačina su detaljno prikazani kako bi čitalac po prvi put na jednom mestu imao priliku da razume i kritički uporedi ključne elemente različitih modela. Veze između odabranih teorijskih modela i njihove kratkoročne i dugoročne teorijske implikacije su posebno analizirane. Pored toga, monografija predstavlja alternativne ekonometrijske tehnike za empirijsku ocenu i testiranje prikazanih modela i predlaže nov i jedinstven okvir za ocenjivanje teorijskih modela korišćenjem modela prostora i stanja. Ekonometrijski okvir je ilustrovan na podacima iz tri otvorene ekonomije.