Javna uprava i evropske integracije Srbije

Autor knjige: Ana S.Trbović, Dragan Đukanovića i mr Boris Kneževića

Godina izdanja: FEFA 2010

O knjizi:FEFA je u maju 2010. godine objavila knjigu ”Javna uprava i evropske integracije Srbije”, autora dr Ane S. Trbović, dr Dragana Đukanovića i mr Borisa Kneževića, koja služi i kao udžbenik za predmet ”Upravljanje javnim sektorom” na poslediplomskim studijama FEFA. U ovoj knjizi se proučava fenomen novog javnog menadžmenta kao jednog od najaktuelnijih i najsloženijih oblika reformi javne uprave u razvijenim zemljama, kao i u zemljama u tranziciji. Knjigu možete preuzeti ovde.