Međunarodna ekonomija

Autor knjige: Snežana Popovčić-Avrić i Marijana Vidas-Bubanja

Godina izdanja: FEFA 2009

O knjizi:Udžbenik "Međunarodna ekonomija" autora Snežane Popovčić-Avrić i Marijane Vidas-Bubanja objavljen je 2009. godine u izdanju Zavoda za udžbenike i FEFA. Ovaj udžbenik je pisan sa namerom da studentima ukaže na aktuelne promene u međunarodnom ekonomskom okruženju, fokusira ključne izazove uspešnog funkcionisanja svetske privrede i afirmise novi pristup u izučavanju međunarodne ekonomije.