ur. Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unije

Autor knjige: Ana Trbović i Aleksandra Čavoški

Godina izdanja: FEFA i Centar za promociju nauke, 2012

O knjizi:Tematski naučni zbornik: Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unijenastao je kao rezultat istoimene, šeste godišnje konferencije Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) organizovane povodom Dana Evrope maja 2012. godine, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Centra za promociju nauke Republike Srbije. Rasprava o podsticanju inovacija i preduzetništva, uz neohodne reforme sistema obrazovanja i poslovnog okruženja i snaženje kreativnih industrija u Srbiji, pretočena je u četrnaest članaka koji su predstavljeni javnosti,na Beogradskom sajmu knjiga, 26.10.2012.godine. Na promociji zbornika govorili su prof. dr Ana Trbović, dekanka FEFA i urednica zbornika, kao i autori dva članka: prof. dr Nebojša Savić, profesor ekonomije na FEFA i mr Tanja Kuzman, izvršna direktorka Instituta FEFA.