Konkurs za stipendije za zaposlene u javnoj upravi

Pozivaju se kandidati za upis na master studije FEFA na studijskom programu Ekonomija, koji su zaposleni sa punim radnim vremenom u organima javne uprave Republike Srbije, da se prijave za stipendije koje omogućuju besplatno studiranje* na FEFA. Sredstva za finansiranje zaposlenih u javnoj upravi obezbeđena su kroz Erasmus+ program FINAC (FINancial management, Accounting and Controlling) koji finansira Evropska unija.

Konkursom je predviđeno stipendiranje do 11 kandidata. Rok za prijavu na konkurs je 6.11.2018. u 14h. Detaljnije informacije o studijskom programu, načinu prijave i selekcije kandidata i drugim relevantim pitanjima su dostupne u informacionom dokumentu koji možete preuzeti ovde.

* Pod uslovima propisanim konkursom, a koji su sadržani u informacionom dokumentu koji možete preuzeti ovde.
2018-11-01T21:58:57+00:00