Kopaonik biznis forum

Kopaonik biznis forum: Talenti su osnovni resurs za unapređenje inovativnosti

Kao i svake godine, studenti FEFA fakulteta imali su priliku da učestvuju na Kopaonik biznis forumu, najvećem regionalnom skupu poslovnih lidera i kreatora poslovne politike. Jedan od učesnika panela o prilagođavanju pukotinama u sistemu i eksternim šokovima bio je dekan FEFA fakulteta prof. dr Nebojša Savić. Profesor je tim povodom prezentovao rad objavljen u saradnji sa mladim doktorandkinjama Jelisavetom Lazarević, Zojom Kukić i Emom Marinković na temu gde se nalazi srpska privreda danas kada govorimo o procesu digitalne transformacije.

Prema najnovijim rezultatima globalnih pokazatelja ekonomskog razvoja, nivo našeg GDP-ja je na relativno niskom nivou – zauzima 75. mesto u svetu. Kao najznačajni novi pokazatelj, profesor Savić je istakao globalni indeks konkurentnosti talenata prema kojem je Srbija na 68. mestu. Važnost ovog indeksa leži u činjenici da su talenti osnovni resurs za unapređenje inovativnostii, pa je za Srbiju veoma bitno da zadržava i privlači talente.

Kako su ekonomska nauka i biznis doživeli veliku transformaciju, profesor Savić je istakao neke od mnogobrojnih fenomena koje karakterišu digitalno doba; to su rast nematerijalne imovine u strukturi aktive firmi, novi kanali i sadržaji koji čine biznis usmereni na korisnike, povećana vrednost ljudskog kapitala zasnovana na novim znanjima, niski marginalni troškovi, dok fizički proizvodi postaju digitalni i uključuju niz usluga. Ključna karakteristika digitalizacije je dramatično pojačana uloga tražnje, korisnika i potrošača. Danas je iskustvo potrošača centralno pitanje.

Kako digitalnom transformacijom treba da se odgovori na današnji razvojni izazov?

Ovo pitanje bila je okosnica panel diskusije. Strukturne i institucionalne promene su neophodne i podrazumevaju jačanje tržišne privrede, fleksibilnost tržišta rada, obrazovanje, inovativnost, pravnu državu, smanjivanje korupcije, kao i povećanje investicija. Međutim, prema rečima profesora Savića ključno je savladati paradigmu koju nam nameće novo doba, a to je digitalno doba, odnosno pitanje digitalne transformacije.
Profesor Savić je ovom prilikom predstavio i analizu o digitalnoj transformaciji srpske privrede sprovedenu na uzorku od 218 preduzeća. Nalazi pokazuju da firme u Srbiji jesu prepoznale značaj digitalne transformacije, ali istovremeno u nju ulažu mnogo manje sredstava od konkurenata u svetu. Ključ je imati dugoročnu strategiju digitalne transformacije i istrajavati u njenom sprovođenju. Digitalna transformacija se tretira kao mogućnost za transformaciju, ali u firmama ne postoje timovi koji su formirani da bi se bavili isključivo tim problemom, objasnio je Savić.

Pred domaćim ICT firmama su velike mogućnosti zato što one već same digitalizuju proizvode, dok firme u stranom vlasništvu koje posluju na našem tržištu dobijaju gotova rešenja. Panel je završen fundamentalnim nalazom i ključnom porukom analize da je za digitalnu transformaciju od suštinskog značaja razvoj digitalnih kompetencija.

Comments are closed.