Master studije – Kreativna produkcija 2018-05-02T14:11:43+00:00

MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA (60 ESPB, dva semestra)

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

Master akademske studije Kreativna produkcija namenjene su svima onima koji žele da se bave filmom, televizijom i novim medijima, imaju sklonosti ka organizovanju projekata i upravljanju čitavim timom, zanimaju ih nove tehnologije ili teže da budu autori i producenti različitih sadržaja.

Uslovi: potrebno je da ste prethodno završili osnovne studije A/V produkcije, filmske i TV produkcije ili osnovne studije na nekom od srodnih programa na fakultetu umetničkog ili društvenog usmerenja, u zemlji ili inostranstvu – odnosno da ste ostvarili 240 ESPB.

Program je osmišljen tako da vam nadogradi znanja i pruži mogućnost da kreativno pristupate svojim budućim istraživanjima i projektima, da umete sami da ih kreirate, producirate i predstavite u video formi – bez obzira na to da li ste producent ili i autor. U praksi je sve češća pojava da autori postaju i producenti, a da producenti učestvuju i kreativno razvijaju projekte u svim fazama rada.

Kurikulum studijskog programa napravljen je tako da potrebne kompetencije za profesionalni rad stičete kroz 6 obaveznih predmeta, 5 izbornih (od kojih birate dva) i samostalni master rad.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA NA FEFA

ISKUSTVO I ZNANJE

Naši profesori kao producenti i autori potpisuju 53 dugometražna filma, 19 televizijskih serija, 15 pozorišnih predstava i više hiljada sati zabavnog, dečjeg, muzičkog, dokumentarnog, obrazovnog i sportskog programa. Tu su i eminentni profesori FEFA sa dugogodišnjom akademskom i konsultantskom karijerom u oblasti ekonomije, finansija i bankarstva. Svi profesori se aktivno bave svojim profesijama.

SAVREMENU PRAKSU

Kroz praksu vas vode iskusni producenti kao supervizori master projekata. Pored toga, renomirani domaći i regionalni producenti i autori doprinose našem programu kroz gostujuća predavanja i otkrivanje tajni zanata. To je prilika da izgradite i poslovne kontakte koji će vam kasnije biti od važnosti za uspešnu karijeru.

POMOĆ

U realizaciji samostalnog umetničkog dela pomažu vam iskusni direktori filma i producenti, tako što prate vaš rad i uče vas kako da rešite složenije kreativne, organizacione i finansijske zadatke. Takođe, FEFA vam obezbeđuje opremu za snimanje i montažu master projekata. (Studentni mogu koristiti ličnu ili drugu opremu).

OPIS PROGRAMA

O PROGRAMU

Akreditovani studijski program Kreativna produkcija ima za cilj da studentima na master akademskim studijama omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u proizvodnji projekata u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kreativnog, kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i finansiranju umetničkog projekta i njegovoj samostalnoj organizaciji.

METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Teorijska predavanja praćena multimedijalnim prezentacijama, estetskim i produkcionim analizama primera; predavanja i vežbe ex cathedra, kreativne radionice, analize audio i video primera, studije slučaja, diskusije u okviru predavanja, pisanje tekstualnog zadatka, gostujući predavači, istraživački rad, realizacija praktičnog kreativnog zadatka i mentorski rad.

MASTER RAD

Master rad sastoji se od samostalnog, originalnog, javno prikazanog umetničkog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije; tekstualnog obrazloženja dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova rada i usmene odbrane rada pred komisijom. Pored mentora, realizaciju svakog master rada prate supervizori – iskusni producenti i direktori filma. Po završetku studija dobićete zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik.

CILJ PROGRAMA

Osnovni cilj programa Kreativna produkcija je da kroz jednogodišnji rad sa iskusnim profesorima i ostvarenim umetnicima – u praksi steknete šire i dublje profesionalne kompetencije: akademske, stručne i praktične kreativne veštine. Istovremeno, cilj je da se obučite za druge srodne delatnosti u medijima: reklamiranje, promocija, veštine komunikacije, odnosi sa javnošću, digitalni marketing, projektno finansiranje i dr. Cilj programa je i upoznavanje sa izazovima i prednostima individualnog rada, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da završavate master studije Kreativne produkcije sa samostalnih delom u celini – od ideje do realiazacije i plasmana.

PREDMETI

I godinaSEMESPBTIP
Kreativna A/V produkcija18O
Komercijalni A/V formati17O
Kreativno pisanje18O
Produkcija spektakla17I
Primenjeni A/V formati17I
Produkcija video igre17O
Kreativna A/V produkcija 228O
Interaktivne tehnologije25O
Scenario i režije događaja25O
Veštine komunikacija i pregovaranje22I
Marketing i društvene mreže22I
Master rad210O

KAKVE KOMPETENCIJE STIČETE NA MASTERU?

Savladavanjem programa stičete sledeće produbljene i proširene opšte sposobnosti oslonjene na znanja stečena na osnovnim studijama:

 • koncipiranje i kreiranje audio-vizuelnog dela
 • kreiranje i realizacija javnog događaja u umetnosti, kulturi, sportu, politici i industriji zabave
 • napredna kreativna razrada i realizacija samostalnog umetničkog projekta
 • rešavanja najsloženijih zadataka iz širokog polja audio-vizuelne produkcije, uz upotrebu naučnih i kreativnih metoda i tehničko-tehnoloških postupaka
 • samostalna organizacija, finansiranje i upravljanje finansijama audio-vizuelnog dela ili javnog događaja sa elementima spektakla
 • sposobnost učešća u timskom radu i vođenju tima u procesu produkcije, postprodukcije, promocije i distribucije audio-vizuelnog dela
 • upotreba i osnovno održavanje uređaja tehnike za proizvodnju i obradu u postprodukciji audio-vizuelnog dela
 • ovladavanje postupcima i procesima istraživanja u oblasti audio-vizuelnih umetnosti, medija i industriji zabave
 • razvijanje sposobnosti za individualni i timski rad u svim disciplinama koje su obuhvaćene ovim oblastima
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCIJE:

 • visok nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju i predstavljanju kreativnog projekta
 • sposobnost povezivanja umetničke prakse sa savremenim teorijskim postavkama
 • sposobnost rada u ustanovama kulture, umetnosti i medija; reklamnim agencijama, internet portalima; u nezavisnoj produkciji ili produkciji video igara
 • pisanje projekata i pisanje na akademskom nivou
 • kontinuirano praćenje teorijskog i praktičnog razvoja u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave
 • sposobnost učešća u obrazovnim procesima u odabranoj oblasti
 • veštine komunikacije i pregovaranja
 • izrada budžeta i korišćenje programa Movie Magic

UPIŠI MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Tel. 0112600600, opcija 2

Mobilni +381692107770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”