Kreativna Srbija: budućnost je kreativna

Prodekan FEFA doc. dr Mihajlo Babin je 13. marta 2018. učestvovao na panelu o kreativnosti u obrazovanju u okviru konferencije “Kreativna Srbija: budućnost je kreativna”.

Dr Babin je predstavio neophodne sistemske promene obrazovnog sistema Srbije radi povećanja kreativnosti u obrazovanju.

2018-04-02T18:02:27+00:00