0357d4303d3ee153cf1f19b49986c775-1600x900

Kreativna Srbija: budućnost je kreativna

Prodekan FEFA doc. dr Mihajlo Babin je 13. marta 2018. učestvovao na panelu o kreativnosti u obrazovanju u okviru konferencije “Kreativna Srbija: budućnost je kreativna”.

Dr Babin je predstavio neophodne sistemske promene obrazovnog sistema Srbije radi povećanja kreativnosti u obrazovanju.

Comments are closed.