Marijana Molnar

Marijana Molnar: DATA DRIVEN način – najbolji način da ostanete relevantni potrošaču

Korišćenje podataka postalo je neophodno za kompanije zarad pametnijih odluka, automatizacije procesa ili dobijanja novog izvora prihoda. Bez obzira na veličinu kompanije, potrebno je definisati adekvatnu strategiju podataka jer one koje ne automatizuju interne procese, sporo odgovaraju na tržišne zahteve i postaju manje relevantne za svoje kupce, a nerelevantnost vodi u neuspeh.

Piše Marijana Agić Molnar, Adriatic Region direktorka i jedna od osnivača startapa Data Do, povodom gostujućeg predavanja na master studijama digitalne transformacije.

Gotovo da nema konferencije, naučnog skupa, samita ili analize slučaja koji danas ne analiziraju šta se može postići boljom upotrebom podataka. Da su podaci gorivo nove industrijske revolucije svima je već jasno.

Međutim, put ka „data driven“ poslovanju nije jednostavan jer predstavlja suštinsku promenu načina poslovanja. Puno je primera izneverenih očekivanja kao i pitanja: odakle da počnem da baš moj primer bude uspešan. Odgovor je jednostavan: počnite od poslovnog cilja. Kada vam je jasno šta želite da postignete, strategija podataka treba da vam pomogne da to ostvarite.

Strategijom podataka svesno odlučujete kako želite da vam vaši podaci pomognu u donošenju odluka, automatizaciji operacija ili sticanju dodatnog prihoda prodajom podataka koje posedujete. Ostati relevantan potrošaču i optimizovati odgovor na zahteve tržišta može se danas samo ako je strategija podataka adekvatno postavljena.

Gostujuće predavanje Marijane Agić Molnar

Comments are closed.