Marko Marjanovič

Marko Marjanović: “Veštačkom inteligencijom do punog potencijala”

Marko Marjanović, digitalni arhitekta u kompaniji Microsoft, bio je gostujući predavač na master studijama digitalne transformacije kada je govorio o veštačkoj inteligenciji, njenoj primeni i uticaju koji poprima sve veće razmere. “Vrednost podataka ne nalazi se na mestu gde oni nastaju, već u međusobnoj vezi koju stvaraju“, objasnio je Marko, ističući važnost veštačke inteligencije koja predstavlja ključan faktor u povezivanju podataka. Više o preprekama na putu implementiranja i neophodnosti VI, pročitajte u nastavku.

Ponovićemo vaše pitanje koje ste postavili tokom predavanja: Zašto veštačka inteligencija i zašto baš sada?

Marko Marjanović: Veštačka inteligencija nije nov pristup, međutim uspešno korišćenje u prošlosti nije omasovljeno. I nije se danas dogodila neka revolucija u samoj veštačkoj inteligenciji već je okruženje u ovom trenutku počelo da biva spremno za primenu. Tu pre svega mislim na količinu dostupnih podataka, koja konstantno raste,  gde ključni izazov predstavlja prilagođavanje podataka kako bi računari mogli da ih analiziraju na pravi način. Pored podataka, dostupnost računarskih kapaciteta je značajno veća i danas je moguće sprovesti analize sa odgovarajućom tačnošću u kratkom periodu i ostaviti prostora za pravovremenu integraciju rezultata u poslovne procese. I finalno, kroz naučnu i laboratorijsku primenu oblikovani su modeli, koje je uz minimalna prilagođavanja moguće iskoristiti u realnim životnim scenarijima. Sve to zajedno dovelo je do uspešnih primera primene kojima je stvorena svest i vizija da veštačka inteligencija može pomoći ljudima i organizacijama da ostvare svoj pun potencijal.

Vaše predavanje bilo je prvo gostujuće predavanje na master studijama digitalne transformacije, a jedno od prvih pitanja odnosilo se na prepreke. Šta i zbog čega izdvajate kao najveću prepreku u korišćenju VI?

Marko Marjanović: Poslovni sistemi i organizacije su se decenijama unazad razvijali u odnosu na tadašnji stepen razvoja tehnologije i društvenih okolnosti. Veštačka inteligencija ni u bližoj prošlosti nije sagledavana kao bitan faktor koji će uticati na poslovanje. U vezi sa tim, uspostavljena poslovna kultura, kao i grupisanje podataka i ljudi u različite silose, u najvećoj meri otežava slobodan protok i integraciju informacija i ideja koje su preduslov za primenu veštačke inteligencije. Na prethodno navedeno možemo dodati izraženi manjak veština i dostupnosti eksperta u ovoj oblasti, koji su uključeni u poslovanje organizacija. Međutim, stvari se menjaju i to na bolje.

Možete li da nam kažete sa kakvim preprekama ste se vi suočili na profesionalnom nivou?

Marko Marjanović: Dugo se bavim transformacijom poslovanja kroz upotrebu tehnologija i kada se osvrnem unazad primećujem da su nedostatak znanja i razumevanja promena, te strah od novoga u najvećoj meri otežavali i usporavali da se efekti primene tehnologija brže ispolje. Danas je karakteristično razmišljanje da ljudi strahuju da će veštačka inteligencija uzeti njihova radna mesta, pa se trude da je drže dalje od sebe. Moje iskustvo govori da je potrebno raditi upravno suprotno, jer u ovom trenutku je veštačka inteligencija dopuna prirodnoj pameti i čini ljude boljim, a da će zamena u najvećoj meri pogoditi nažalost one poslove i ljude koji ne budu držali korak sa vremenom.

U kojoj oblasti smatrate da je VI preko potrebna, a još uvek nije implementirana?

Mako Marjanović: Veštačka inteligencija ima prednost nad ljudima samo u situacijama kada je u velikim količinama podataka potrebno pronaći određene zakonitosti i na osnovu njih delovati. Mogućnost računara da opažaju svet oko sebe, čini ovu količinu dostupnih podataka sve većom, čime se posledično povećava prostor za primenu veštačke inteligencije u svim oblastima, a rekao bih da gotovo nema oblasti u koju se upliv nije dogodio. Moja uverenja su da se najveći pozitivni efekti u bliskoj budućnosti mogu očekivati u oblasti lečenja i prevencija bolesti, uzgoju hrane i obrazovanju. Ukoliko tako bude, to će biti prilika za unapređenje kvaliteta života svih nas.

U kojoj situaciji ste osetili najviše benefita od VI?

Marko Marjanović: Odgovor na ovo pitanje ostavio bih ipak za predavanje jer sam osim u sferi poslovnh interesovanja, sa njima podelio i efekte u sferi ličnih interesovanja 🙂

Comments are closed.