Master studije 2018-03-10T16:29:30+00:00

MASTER STUDIJE

MASTER STUDIJE

EKONOMIJA

OPIS PROGRAMA

Na MASTER studijama EKONOMIJE na FEFA zaokružićete vaše kompetencije u najatraktivnijim oblastima savremene ekonomije pripremajući se kako za poslove u oblasti modernih ekonomskih istraživanja tako i u poslovnim karijerama profesionalnih ekonomista.

Kombinacijom akademskih znanja i neophodnih veština stičete kompetencije u najataraktivnijim segmentima modernog poslovanja: kako unaprediti konkurentnost firme, kako izvršiti poresku optimizaciju, kako pregovarati, šta je zelena ekonomija, kako digitalno transformisati kompaniju, kako uspostaviti korporativno upravljanje….

Razvijajući ovaj Master program sa strateškim partnerima: MOC mrežom Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School i Fordam University o izvodjenju nastave u okviru MASTER studija FEFA je ponudila najatraktvnije master studije iz oblasti EKONOMIJE u Regionu. Na studijskom programu EKONOMIJA po sticanju 60 ESPB bodova stiče se zvanje MASTER EKONOMISTA.

MASTER studije na FEFA omogućavaju vam i pohadjanje dvojnog programa (dual degree) koji FEFA izvodi zajedno sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business). Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

Na ovaj program se mogu upisati kandidati koji imaju 240 ESPB bodova iz srodnih ali i drugih oblasti.

PREDMETI

PredmetSEMESPBTIP
Mikroekonomska konkurentnost18O
Strategije poreske optimizacije18O
Poslovno pregovaranje16I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi16I
Zelena ekonomija16I
Investiciono odlučivanje16I
*Finansijsko upravljanje i kontrola16I
*Revizija16I
*Finansijski rizici16I
Strategija digitalne transformacije14O
Primenjene finansije14O
Korporativno upravljanje210O
Master rad220O

Zajednički studijski program - FEFA i Fordham University

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

UPIŠI MASTER STUDIJE - STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

MASTER STUDIJE

O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

Studijski program Digitalna transformacija predstavlja jedinstven spoj biznisa i informacionih sistema koji je kreiran po uzoru na studijske programe vodećih svetskih univerziteta. Bez obzira da li ste završili osnovne studije na fakultetu društvenog ili tehničkog usmerenja, na ovom studijskom programu možete pronaći upravo ona znanja i veštine, koje vam nedostaju da se izdvojite po stručnosti u odnosu na druge.

Upravo zato, osmislili smo studijski program koji će studentima pružiti ona znanja i veštine, koje su neophodne za uspešno upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju. Svesni smo potreba kompanija za stručnjacima u oblasti digitalne transformacije i želimo da baš vi, naši budući studenti, budete predvodnici nove generacije uspešnih poslovnih ljudi i pokretači pozitivnih promena u društvu. Samo pravi lideri su u stanju da za vreme velikih promena vide šansu i prigrabe je. Ovo je prilika za vas! Kreirajte budućnost po svojoj meri i nek vaše znanje bude ispred znanja drugih.

Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju!

KONKURENTSKA PREDNOST

87% rukovodilaca kompanija smatra da digitalna transformacija predstavlja konkurentsku prednost

KLJUČNI ELEMENT KORPO STRATEGIJA

Rukovodioci dve trećine kompanija sa liste od 2000 najvećih kompanija na svetu vide digitalnu transformaciju kao jedan od ključnih elemenata njihovih korporativnih strategija

NOVI BIZNIS MODELI

85% rukovodilaca je uvereno da ukoliko u naredne dve godine ne načine ozbiljan napredak u pogledu digitalne transformacije, njihove kompanije mogu pretrpeti značajne finansijske gubitke i/ili zaostati za konkurencijom

DIGITALNE KOMPETENCIJE

U narednih 25 godina čak 47% postojećih zanimanja će nestati ili će zaposleni biti zamenjeni algoritmom

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

Master Digitalna transformacija upravo je dizajniran program za sve profesionalce koji žele da steknu tehnološke veštine pretvaranja podataka u informacije svrsishodne za razvoj biznisa i time dodaju diferencijalnu vrednost kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu.

FEFA alumni i poslovna zajednica potvrđuju da je naša kor kompetenca već 15 godina razumevanje savremenog poslovanja i sveta finansija. Kroz ovaj master program to stavljamo u funkciju poimanja informacionih tehnologija i sistema u nameri da obučimo buduće kreatore digitalnog razvoja da donose ispravne odluke.

Ukoliko ste završili osnovne studije iz ekonomije, menadžmenta ili neke druge društveno-humanističke oblasti, nije potrebno da imate predznanje iz informacionih tehnologija da biste uspešno pohađali studije na programu Digitalna transformacija.

Isto važi i za studente, koji su osnovne studije završili na nekom od fakulteta tehničko-tehnološkog usmerenja. Sve neophodno znanje iz ekonomije i menadžmenta, moći ćete da dobijete na ovom programu.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER PROGRAM DIGITALNA TRANSFORMACIJA NA FEFA

SAVREMENO ZNANJE

Kombinovanjem akademskog znanja i praktičnog iskustva gostujućih eksperata predavanja u korak prate globalne procese

PRAKTIČNU ORIJENTACIJU

Prilikom poslovnih susreta studenti će na svežim primerima saznati kako izgleda digitalna transformacija iz najrazličitijih uglova, ali i dobiti smernice o trendovima i prilikama

EKSPERTIZU

Studenti će biti u direktnom kontaktu sa stručnjacima koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije, upoznaće se sa realnim studijama slučaja i načinima za prevazilaženje sopstvenih izazova

MREŽU KONTAKATA

Predavanja i stručni skupovi koje budemo organizovali, biće mesto susreta budućih saradnika i poslovnih partnera. Ovaj master predstavlja temelj FEFA koalicije predvodnika digitalne transformacije

KOJA ZNANJA ĆETE STEĆI NA OVOM PROGRAMU?

Na studijskom programu Digitalna transformacija steći ćete vrhunska znanja i veštine koje se tiču digitalne ekonomije, strategije digitalne transformacije, upravljanja IT projektima, digitalnog marketinga, ljudskih resursa, itd. Takođe, ovladaćete i upravljanjem podacima, Big Data konceptom, poslovnom analitikom i odlučivanjem, Cloud računarstvom, razvojem Web-a, itd. Drugim rečima, ovaj studijski program omogućiće vam da proširite stečena, ali i steknete nova znanja iz komplementarnih oblasti, čime ćete nadograditi svoje kompetencije u skladu sa savremenim poslovnim izazovima.

Nakon uspešno završenog master programa Digitalna transformacija, bićete obučeni da samostalno ili u timu učestvujete u upravljanju organizacijom ili njenim delovima, kao i projektima i pritom, uspešno odgovorite na izazove koje sa sobom nosi digitalizacija poslovanja.

Pored opštih sposobnosti, uz zvanje Master poslovni informatičar steći ćete i sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • šire znanje o kontekstu i uticaju globalnih ekonomskih promena na poslovanje, kao i ulogu određene organizacije u savremenom poslovnom okruženju
 • poznavanje funkcionisanja organizacije i načina upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem efikasnijeg poslovanja
 • mogućnost praktične primene niza alata, metoda i tehnika u domenu poslovne analitike i poslovnog odlučivanja
 • znanje i veštine u domenu upravljanja organizacijom u celini, njenim funkcionalnim jedinicama, kao i projektima
 • sposobnost sagledavanja i praćenja promena na tržištu

OPIS PROGRAMA

Nastavu na ovom programu izvode renomirani profesori i gostujući predavači. Neki od njih su istovremeno i nastavnici na prestižnim evropskim univerzitetima.

Predavači i mentori na ovom programu biće i najcenjeniji stručnjaci i profesionalci iz prakse, spremni da studentima prenesu iskustva poznatih kompanija, koje su se već digitalno transformisale.

Studenti će biti i u direktnom kontaktu sa stručnjacima, koji rade za najznačajnije svetske IT kompanije i od njih saznati kako da savladaju izazove u digitalnom svetu.

Centar za karijerno vođenje FEFA, izgradio je široku mrežu kontakata sa najpoznatijim poslodavcima, gde veliki broj naših studenata pronalazi praksu ili zaposlenje.

Takođe, stručni skupovi i predavanja, koje organizujemo, predstavljaju i dodatnu priliku za naše studente da uspostave saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta.

Širok je spektar zanimanja koje mogu obavljati studenti koji završe master studije na programu Digitalna transformacija. Neka od tih zanimanja su:

 • Poslovni analitičar
 • Menadžer IT projekata
 • Menadžer informacionih sistema
 • Analitičar digitalnog poslovanja
 • Menadžer digitalne transformacije
 • Menadžer digitalnog marketinga
 • Web analitičar
 • Menadžer digitalnog sadržaja
 • Menadžer digitalnih inovacija
 • Administrator baza podataka
 • Specijalista za razvoj Web-a
 • Menadžer e-prodaje
 • Preduzetnik u oblasti internet poslovanja

Plate za ove pozicije u svetu se kreću od najmanje 70.000 dolara godišnje i idu i preko 120.000

PREDMETI

SEMESPBTIP
Strategija digitalne transformacije18O
Primenjena nauka o podacima u biznisu18O
Mikroekonomska konkurentnost17I
Investiciono odlučivanje17I
Liderstvo i veštine upravljanja17I
Internet marketing17I
Globalni ekonomski i poslovni trendovi17I
Big Data i napredna poslovna analitika17I
Primenjena tehnologija za razvoj weba u poslovanju17I
Vizualizacija podataka za efektivno odlučivanje17I
Menadžment informacionih tehnologija u cloud okruženju17I
Digitalna ekonomija28O
Primena interneta stvari u poslovanju26O
Upravljanje i finansiranje IT projekata26O
Master rad210O

UPIŠI MASTER DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Tel. 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381692107770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA (60 ESPB, dva semestra)

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

Master akademske studije Kreativna produkcija namenjene su svima onima koji žele da se bave filmom, televizijom i novim medijima, imaju sklonosti ka organizovanju projekata i upravljanju čitavim timom, zanimaju ih nove tehnologije ili teže da budu autori i producenti različitih sadržaja.

Uslovi: potrebno je da ste prethodno završili osnovne studije A/V produkcije, filmske i TV produkcije ili osnovne studije na nekom od srodnih programa na fakultetu umetničkog ili društvenog usmerenja, u zemlji ili inostranstvu – odnosno da ste ostvarili 240 ESPB.

Program je osmišljen tako da vam nadogradi znanja i pruži mogućnost da kreativno pristupate svojim budućim istraživanjima i projektima, da umete sami da ih kreirate, producirate i predstavite u video formi - bez obzira na to da li ste producent ili i autor. U praksi je sve češća pojava da autori postaju i producenti, a da producenti učestvuju i kreativno razvijaju projekte u svim fazama rada.

Kurikulum studijskog programa napravljen je tako da potrebne kompetencije za profesionalni rad stičete kroz 6 obaveznih predmeta, 5 izbornih (od kojih birate dva) i samostalni master rad.

ŠTA DOBIJATE KADA IZABERETE MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA NA FEFA

ISKUSTVO I ZNANJE

Naši profesori kao producenti i autori potpisuju 53 dugometražna filma, 19 televizijskih serija, 15 pozorišnih predstava i više hiljada sati zabavnog, dečjeg, muzičkog, dokumentarnog, obrazovnog i sportskog programa. Tu su i eminentni profesori FEFA sa dugogodišnjom akademskom i konsultantskom karijerom u oblasti ekonomije, finansija i bankarstva. Svi profesori se aktivno bave svojim profesijama.

SAVREMENU PRAKSU

Kroz praksu vas vode iskusni producenti kao supervizori master projekata. Pored toga, renomirani domaći i regionalni producenti i autori doprinose našem programu kroz gostujuća predavanja i otkrivanje tajni zanata. To je prilika da izgradite i poslovne kontakte koji će vam kasnije biti od važnosti za uspešnu karijeru.

POMOĆ

U realizaciji samostalnog umetničkog dela pomažu vam iskusni direktori filma i producenti, tako što prate vaš rad i uče vas kako da rešite složenije kreativne, organizacione i finansijske zadatke. Takođe, FEFA vam obezbeđuje opremu za snimanje i montažu master projekata. (Studentni mogu koristiti ličnu ili drugu opremu).

OPIS PROGRAMA

O PROGRAMU

Akreditovani studijski program Kreativna produkcija ima za cilj da studentima na master akademskim studijama omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u proizvodnji projekata u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kreativnog, kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i finansiranju umetničkog projekta i njegovoj samostalnoj organizaciji.

METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Teorijska predavanja praćena multimedijalnim prezentacijama, estetskim i produkcionim analizama primera; predavanja i vežbe ex cathedra, kreativne radionice, analize audio i video primera, studije slučaja, diskusije u okviru predavanja, pisanje tekstualnog zadatka, gostujući predavači, istraživački rad, realizacija praktičnog kreativnog zadatka i mentorski rad.

MASTER RAD

Master rad sastoji se od samostalnog, originalnog, javno prikazanog umetničkog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije; tekstualnog obrazloženja dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova rada i usmene odbrane rada pred komisijom. Pored mentora, realizaciju svakog master rada prate supervizori – iskusni producenti i direktori filma. Po završetku studija dobićete zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik.

CILJ PROGRAMA

Osnovni cilj programa Kreativna produkcija je da kroz jednogodišnji rad sa iskusnim profesorima i ostvarenim umetnicima – u praksi steknete šire i dublje profesionalne kompetencije: akademske, stručne i praktične kreativne veštine. Istovremeno, cilj je da se obučite za druge srodne delatnosti u medijima: reklamiranje, promocija, veštine komunikacije, odnosi sa javnošću, digitalni marketing, projektno finansiranje i dr. Cilj programa je i upoznavanje sa izazovima i prednostima individualnog rada, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da završavate master studije Kreativne produkcije sa samostalnih delom u celini – od ideje do realiazacije i plasmana.

PREDMETI

PredmetSEMESPBTIP
Kreativna A/V produkcija18O
Komercijalni A/V formati17O
Kreativno pisanje18O
Produkcija spektakla17I
Primenjeni A/V formati17I
Produkcija video igre17O
Kreativna A/V produkcija 228O
Interaktivne tehnologije25O
Digitalni marketing251
Scenario i režija događaja25O
Investiciono odlučivanje22I
Upravljanje i finansiranje IT projekata22I
Master rad210O

KAKVE KOMPETENCIJE STIČETE NA MASTERU?

Savladavanjem programa stičete sledeće produbljene i proširene opšte sposobnosti oslonjene na znanja stečena na osnovnim studijama:

 • koncipiranje i kreiranje audio-vizuelnog dela
 • kreiranje i realizacija javnog događaja u umetnosti, kulturi, sportu, politici i industriji zabave
 • napredna kreativna razrada i realizacija samostalnog umetničkog projekta
 • rešavanja najsloženijih zadataka iz širokog polja audio-vizuelne produkcije, uz upotrebu naučnih i kreativnih metoda i tehničko-tehnoloških postupaka
 • samostalna organizacija, finansiranje i upravljanje finansijama audio-vizuelnog dela ili javnog događaja sa elementima spektakla
 • sposobnost učešća u timskom radu i vođenju tima u procesu produkcije, postprodukcije, promocije i distribucije audio-vizuelnog dela
 • upotreba i osnovno održavanje uređaja tehnike za proizvodnju i obradu u postprodukciji audio-vizuelnog dela
 • ovladavanje postupcima i procesima istraživanja u oblasti audio-vizuelnih umetnosti, medija i industriji zabave
 • razvijanje sposobnosti za individualni i timski rad u svim disciplinama koje su obuhvaćene ovim oblastima
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCIJE:

 • visok nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju i predstavljanju kreativnog projekta
 • sposobnost povezivanja umetničke prakse sa savremenim teorijskim postavkama
 • sposobnost rada u ustanovama kulture, umetnosti i medija; reklamnim agencijama, internet portalima; u nezavisnoj produkciji ili produkciji video igara
 • pisanje projekata i pisanje na akademskom nivou
 • kontinuirano praćenje teorijskog i praktičnog razvoja u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave
 • sposobnost učešća u obrazovnim procesima u odabranoj oblasti
 • veštine komunikacije i pregovaranja
 • izrada budžeta i korišćenje programa Movie Magic

UPIŠI MASTER STUDIJE KREATIVNA PRODUKCIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Tel. 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381692107770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs