FINAC

Nastavak realizacije modernizovanog studijskog programa Ekonomija

Uspešna realizacija master programa Ekonomija, koji je modernizovan u okviru Erazmus + projekta FINAC se nastavlja upisom naredne generacije studenata u novembru 2019. godine. Projekat FINAC je omogućio stvaranje stabilnih osnova za nastavak realizacije studijskog programa i nakon završetka projekta u oktobru 2019. godine. U skladu sa akreditacijom na studijski program može da se upiše 60 studenata.

Comments are closed.