POREZ NA IMOVINU – NOVO IZDANJE FEFA

Zajedničko izdanje FEFA fakulteta i Stalne konferencije gradova i opština proizašlo je iz doktorske disertacije koju je autor odbranio na FEFA 2016. godine. Dr Vasiljević se u svojim istraživanjima naročito bavi lokalnim finansijama i sistemom lokalne samouprave – u Srbiji i uporedno. On je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji za reformu poslovne klime i bio je angažovan i kao član radnih grupa Ministarstva finansija za izmene Zakona o porezima na imovinu. U ovoj knjizi, on traži odgovore na pitanja o tome koliko plaćamo porez na imovinu, da li je to previše ili premalo i kakav je značaj poreza na imovinu za lokalnu demokratiju, a kakav za fiskalni sistem.

Govoreći o knjizi, recenzenti ukazuju i na dobro izabranu uporednu praksu oporezivanja imovine i na obrazložene predloge za unapređenje ovog poreskog oblika u Srbiji, kako iz normativnog i ekonomskog ugla, tako i sa administrativnog stanovišta, najčešće zaboravljenog u poreskim analizama u Srbiji (prof. dr Milica Bisić), uz ocenu da je autor u ovom radu pokazao ne samo izvanredno poznavanje ekonomskih nego i pravnih instituta, ali i praktičnih problema koji nastaju u primeni postojećih zakonskih rešenja o porezu na imovinu u Srbiji (prof. dr Ilija Babić).

2018-03-21T14:42:44+00:00