PROFESOR

dr Ana Vjetrov

Predmet:

Biografija:

Ana Vjetrov je asistent na FEFA za užu naučnu oblast Finansije. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer engleski jezik i književnost. Na FEFA završava osnovne i master studije, studijski program finansije i bankarstvo. Školske 2012. godine upisuje doktorske studije na Univerzitetu Singidunum, smer finansije i bankarstvo, a doktorsku disertaciju brani 2018. godine. Stručnu praksu stekla je u Hypo Alpe Adria banci u Pančevu i u revizorskoj kući KPMG. Takođe, volontirala je 9 meseci u banci Intesa na poslovima izdavanja kredita, garancija i akreditiva malim i srednjim preduzećima. Učestvovala je na međunarodnom takmičenju u organizaciji CFA Instituta, gde je kao kordinator tima zajedno sa ostalim članovima osvojila drugo mesto, analizirajući poslovne performanse mađarskog Telekoma. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama i objavljivala radove u zbornicima sa konferencija. Tokom svoje akademske karijere učestvovala je na međunarodnim projektima poput regionalnog projekta za Jugoistočnu Evropu „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“ kao deo LSE (London School of Economics) istraživačkog tima, Tempus projekat “ Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji“, IPA projektu u oblasti turizma “Održivo upravljanje turizmom u okviru jadranskog nasleđa – HERA” , itd. Asistent je na predmetima bankarstvo (7 godina), upravljanje investicijama (5 godina) i korporativne finansije (3 godine).

Reference:

  1. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A. (2016) Analysis of the capital budgeting decisions Serbian case, Management br. 79/2016, 47-79, UDC: 657.31 005.22:334.7(497.11)”2015”, DOI: 10.7595/management.fon.2016.0009
  2. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Vjetrov, A. (2015). Project financing in the case of residential construction in Belgrade. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, br. 5-6, str. 323-336, ISSN 0353-433X, UDK:005.334:005.8.
  3. Pindžo, R., Vjetrov, A. (2013), „The importance of Determinants Influencing FDI Inflows within the CEE Region”, Industrija, vol.41, broj 1,Izdavač: Ekonomski institut, str. 117-130 ISSN 0350-0373: UDK 33.
  4. Barjaktarović, L., Pindžo, R., Đulić, K., Vjetrov, A (2015) The Analysis of Capital Budgeting Techniques Implemented by Small and Medium-Sized Enterprises in Serbia, Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Zbornik radova, 2015, str. 4-8, ISBN: 978-86-7912-616-0.
  5. Pindžo, R., Barjaktarović, L., Vjetrov, A.(2015), Analiza razvojne i investicione politike preduzeća u cilju postizanja konkurentske prednosti same industrije, Međunarodni zbornik naučnih i stručnih radova – Hotelska kuća, Zlatibor, 2015 (organizatori skupa: Hores, FTHM, VHŠSS; VTŠSS).
  6. Barjaktarović, L., Vićentijević, K., Vjetrov, A. (2014). Analiza upravljanja rizicima na primeru Henkel kompanije. Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja, Međunarodna naučna konferencija, FINIZ 2014, International Scientific Conference of Contemporary Financial Management, University Singidunum, Belgrade, str. 13-15, DOI 10.15308/finiz-2014-56-59, ISBN 978-86-7912-569-9.
  7. Pindžo, R., Petković G., Vjetrov, A. (2013), „Revitalization of the Golubac fortress in order to ensure sustainable use of the natural and cultural resources in the function of socio-economic valorization”, Zbornik radova, Respag 2013 Belgrade, 22.-25. maja, Organizator: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 530-543, ISBN 978-86-80329-76-5.
  8. Pindžo, R., Vjetrov, A. (2013), „Banking sector development and economic growth within Central and Eastern European countries”, 5. – 6. mart Beograd, Zbornik radova: „Post Crisis Recovery“, Organizator: Beogradska bankarska akademija, Čigoja Štampa, str. 232-245, ISBN: 978-86-7852-034-1.
  9. Barjaktarović, L., Ilić, D., Vjetrov, A. (2015). Results of applied collection management model – Serbian case. Proceedings of the 2nd Dubrovnik International Economic Meeting „Scientific Conference on Innovation, Leadership & Entrepreneurship – Challenges of Modern Economy“ DIEM 2015, University of Dubrovnik, Department of Economics and Business Economics, Dubrovnik, Croatia, 1-2 October 2015, str. 22-33, 2015, ISSN 1849-3653.
  10. Barjaktarović L., Konjikušić, S., Vjetrov, А (2012). Applying of statistical model in determining the minimal number of observations for calculating credit default rate. Bulletin of Engineering, Acta technica corviniensis, Vol. V, Br. 4, str. 97-100, ISSN 2067-3809.