PROFESOR

doc. dr Katarina Stanić

Predmet:

Ekonomija države blagostanja

Biografija:

Dr Katarina Stanić je docent na predmetu Ekonomija države blagostanja na FEFA. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu a magistrirala i doktorirala ekonomiju na Univerzitetu u Notingemu, Velika Britanija. Jedan je od osnivača Centra za socijalnu politiku u kome radi kao istraživač za penzijsku i socijalnu politiku. Posao istraživača započela je 2001. godine na Ekonomskom institutu u Beogradu. U periodu 2005. do 2010. godine radila je kao ekonomista i savetnik za penzijsku politiku na USAID projektima. Od kraja 2010. do 2012. godine bila je angažovana na USAID projektu „Reforma penzija i tržišta rada“ u Jermeniji kao konsultant za penzijsku politiku. Povremeno radi i na projektima Svetske banke, UNICEF-a i drugih međunarodnih organizacija. Katarina je Čivening stipendista i stipendista Univerziteta u Notingemu i Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje. Oblasti njenog akademskog i stručnog interesovanja su penzijski sistemi, dugotrajna nega i usluge socijalne zaštite, porodična i dečija zaštita, socijalna pomoć i siromaštvo, inkluzivno obrazovanje itd.

Reference:

  1. Matković, G., Mijatović, B. i Stanić, K. (2014), „Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji – karakteristike programa i opcije za unapređenje“, Stanovništvo 52.2: 1-20, 2014
  2. Matković, G. i Stanić, K. (2014), Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije, FEFA/CSP/SIPRU, Beograd, ISB (FEFA) 978-86-86281-22-7 ISBN (CSP) 978-86-917467-0-4, 166 strana
  3. Stanić, K. (2010), Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke, CLDS i USAID, Beograd, ISBN 978-86-912915-4-9, 102 strane
  4. Matković, G., Bajec, J., Mijatović, B, Živković, B i Stanić, K. (2009), Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji, CLDS i USAID, Beograd, ISBN 978-86-83557-53-0, 220 strana
  5. Stanić, K. (2008), „Uloga penzijskog sistema u održanju nivoa prihoda u starosti – merenje i međunarodna poređenja“, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, br.13, str. 75-89
  6. Bajec, J., Stanić, K i Altiparmakov, N. (2008), „Tranzicioni trošak uvođenja obaveznik privatnih penzijskih fondova“, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, br. 12, str. 83-95
  7. Stanić, K. (2005), „Registrovani zaposleni i zarade – statistički podaci i njihovo kretanje u periodu 2000-2005“, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, br. 3, 2005, strana 61-70
  8. Bajec, J. i Stanić, K (2005), „Koliki je stvarno deficit penzionog sistema u Srbiji?“, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, br.1, str. 58-64