PROFESOR

doc. dr Slađana Starčević

Važni linkovi: Linkedin , Research Gate

Predmet:

Marketing

Biografija:

Dr Slađana Starčević je docent za užu naučnu oblast Ekonomija i Menadžment. Predaje Marketing i Marketing menadžment. Osnovne i magistarske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala je na FEFA. Bila je primalac stipendije za talente Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored oblasti ekonomije i marketinga, usavršavala se na Profesionalnom institutu za modu iz Padove. Ima dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti strateškog planiranja i tržišnih komunikacija u marketingu, koje je stekla nekoliko u marketinških agencija (Profile South East EuropePublicisOgilvyCommunis), i kao nezavisni konsultant. Kao najvažniji domaći i međunardni klijenti izdvajaju se: Dunav osiguranjeDDOR Novi SadNLB GrupaKBC bankaPiraeus bankaSociete GeneraleProCredit bankaTelekom SrbijaCoca-ColaMB Pivara/HeinekenApatinska pivaraFrikom, Kondiva , Soko ŠtarkGrand kafaElixir GroupImlekRevitaZavod za udžbenike i nastavna sredstvaElektromreža SrbijeUNICEFThe House of Prince/British American Tobacco. Aktivno je učestvovala u organizaciji velikih događaja promotivnog, kulturnog i edukativnog karaktera. Kao proizvod stečenog iskustva, kreirala je sopstveni brend i osnovala modnu kuću SAROSSOW. Autor je monografije i više radova u oblasti marketinga, objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima. Posebne oblasti interesovanja predstavljaju brendiranje, tržišne komunikacije, ponašanje potrošača i modni marketing. Član je Srpskog udruženja za marketing (SEMA).

Reference:

  1. Starčevic, S. (2016) Ličnost brenda: Razlika koju je najteže kopirati. monografija, Beograd, FEFA.
  2. Starčević, S. (2016) “Why we need to extend the classical model of brand personality:The practical value of brand personality measuring tool for marketers”, u: Proceedings of the XII Convibra International Conference – Business, online edition, Brasil, Rio de Janeiro.
  3. Starčević S. (2015) The origin and historical development of branding and advertising in the old civilizations of Africa, Asia and Europe. Marketing, 46 (3), p.179-196
  4. Starčević, S. (2013) Istraživanje koncepta ličnosti brenda u marketing. Marketing, 44(2), s. 149-172
  5. Starčević, S. (2013) Uticaj angažovanja poznatih ličnosti na efektivnost oglašavanja i imidž brenda, Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 7, s. 147-161.
  6. Starčević, S. (2013) Finansijska vrednost brenda i brend ekviti: Perspektiva kompanije i potrošača. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 48(3), s. 63-79.
  7. Starčević, S. (2011) Lični koncept kao značajna determinanta izbora brendova i ponašanja potrošača u kupovini. Marketing, 42(2), s.421-436.
  8. Starčević, S. (2007) Evolucija propaganda. Teme, 31(2), s. 421-436.
  9. Starčević, S. (2006) Subliminalna propaganda. Teme, 30(2), s.265-277
  10. Starčević, S. (2006) Mogućnosti i efekti primene komparativnog oglašavanja. Ekonomski anali, 51(71), s. 90-103