PROFESOR

Ema Marinković

Predmet:

Biografija:

Ema Marinković je asistentkinja na predmetima Mikroekonomija i Monetarna ekonomija. Srednje obrazovanje stekla je u Sjedinjenim Američkim Državama (Saint Clair High School) kao jedan od najboljih učenika u klasi. Diplomirala je na FEFA kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Master studije iz naučne oblasti Finansije i bankarstvo završila je na Univerzitetu Šefild iz Velike Britanije, a u februaru 2013. godine upisala je doktorske studije iz oblasti finansija na Univerzitetu Singidunum. Tokom studija je obavila nekoliko stručnih praksi, uključujući praksu u Societe Generale banci. Bila je angažovana kao konsultant na nekoliko projekata. Član je upravnog odbora Regionalnog centra za talente. U maju 2016. godine osvojila je treće mesto na konkursu Narodne banke Srbije za najbolje naučno-istraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti, za rad: „Uticaj deviznog kursa na uvoz i izvoz u datom roku u Republici Srbiji“. Govori engleski i nemački jezik, a služi se i španskim jezikom.

Reference:

  1. Marinkovic, E., Milenkovic, D. (2016). “Effect of exchange rate on imports and exports in a given period of time in the Republic of Serbia”. Third place winner in the competition of the National Bank of Serbia for the best scientific paper in the field of monetary economics, supervision of financial institutions and financial stability.
  2. Marinković, E. & Šestović, M. (2015). The Challenges of Internal Audit Function in Contemporary Financial Management. Međunarodna naučna konferencija 2015, International Scientific Conference: Contemporary Financial Management, University Singidunum, Belgrade, December 2015, p.73-77, ISBN 978-86-7912-569-9, DOI 10.15308
  3. Savić, N., Šestović, M. & Marinković, E. (2015). “Innovation as a key driver of competitiveness in South-eastern Europe”. Paper presented at World Economy Research Institute’s Annual Conference on New Forms of Innovation and Their Impact on Competitiveness: Enterprise, Industry and Country Perspective. Warsaw, June 29, 2015.
  4. Savić, N., Marinković, E. (2014). „Mikroekonomski uslovi poslovanja srpskih preduzeća na bazi Porterovog dijamanta“, u Savić, N., Pitić, G. (ur.), „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-86281-23-4, str. 20-33.
  5. Marinkovic, Е., Gavric, G. (2014). „The integration of young people into the labor market“, World of Work: Journal for issues of health and safety at work, occupational health and environmental protection for South Eastern Europe, vol. 11, No. 5/2014, p. 723-731, UDK 331.5-053.6, ISSN 1451-7841.
  6. Marinković, E., The Effects of Fiscal Policy and Fiscal Deficit on the Serbian Economic Growth, Univeristy of Sheffiled, 20. Februar 2012., broj strana 60.