PROFESOR

Mira Popin

Predmet:

Francuski jezik

Biografija:

Mira Popin je nastavnik Francuskog jezika na FEFA. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za francuski jezik i književnost. Godine 1998 /99. pohađala je kurs francuskog jezika i civilizacije (najviši nivo) na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Stekla je zvanje naučnog i stručnog prevodioca za francuski jezik, 2000. godine u Školi za naučne i stučne prevodioce u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi francuskog jezika. U periodu od 2003. do 2007. radila je kao profesor francuskog jezika u internacionalnim školama Prima, Logos i Chartwell u Beogradu. Od 2004. radi kao profesor francuskog jezika u muzičkim gimnazijama Mokranjac i Josip Slavenski. Redovno pohađa seminare za kontinuirano usavršavanje profesora francuskog jezika u organizaciji Francuskog instituta i Ministarstva obrazovanja Srbije. Kao stipendista francuske vlade, prisustvovala je 2006. godine jednomesečnom usavršavanju u Centru za stručno usavršavanje profesora francuskog jezika Cavilam-Vichy-Alliance Française u Francuskoj. Birana je u zvanje predavača za francuski jezik 2008. godine na FEFA. Autor je radova iz oblasti metodike nastave francuskog jezika objavljenih u naučnim i stručnim časopisima.

Reference:

  1. Popin, M. (2013): „Primena akcione pedagogije u nastavi francuskog jezika“ časopis Nastava i vaspitanje, Pedagoško društvo Srbije.
  2. Anđelković-Filčić, O., Popin, M. (2013): „Slikovna podrška u nastavi francuskog jezika“ časopis Inovacije u nastavi, Učiteljski fakultet u Beogradu.