PROFESOR

prof. dr Gordana Matković

Predmet:

Biografija:

Dr Gordana Matković je profesor na FEFA i programski direktor Centra za socijalnu politiku. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doktorirala na Filozofskom fakultetu – odsek sociologije. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su socijalna politika, socijalno osiguranje, demografija i humani razvoj. Autor je većeg broja članaka i monografija. Kao konsultant radi u zemlji i inostranstvu za Svetsku banku, UNICEF, UNDP i druge međunarodne organizacije. U periodu od oktobra 2000. do marta 2004. godine bila je Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u prelaznoj vladi, a zatim Ministar za socijalna pitanja u prvoj demokratski izabranoj vladi Republike Srbije. Tokom njenog mandata započete su reforme penzijskog sistema i sistema socijalne zaštite, a izrađena je i usvojena Strategija za smanjenje siromaštva. Dobitnik je nagrade Konstanin Obradović koju dodeljuje Centar za ljudska prava i nagrade Žene u biznisu i vladi Erste banke i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.

Reference:

 1. Matković, G. (2006) Overview of Poverty and Social Exclusion in the Western Balkans, Western Balkans Forum on Social Inclusion and the Millennium Development Goals, background paper, časopis Stanovništvo, UDK 314, YU ISSN 0038-982X, str. 7-46 http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-982X/2006/0038-982X0601007M.pdf
 2. Begović, B., Matković, G., Mijatović, B., Popović, D (2009) Od siromaštva ka prosperitetu: Tržišna rešenja za privredni rast, Službeni glasnik (biblioteka Društvo i nauka, Ekonomska edicija) i CLDS, broj strana 209, ISBN: 978 -86-519-0134-1 http://www.slglasnik.com/biblioteka-društvo-i-nauka/ekonomska-edicija/od-siromaštva-ka-prosperitetu (izdanje na engleskom – (2007) From Poverty to Prosperity: Free Market Based Solutions“, ISBN 978-86-519-0062-7; http://www.clds.rs/newsite/From-Poverty-to-Prosperity.pdf izdanje na nemačkom – (2011) Von Armut zu Wohlstand – Lösungen, basierend auf freier Marktwirtschaft, Hayek Institut, 2010, ISBN 3-902466-04-9) http://www.gbv.de/dms/zbw/640819044.pdf
 3. Matković, G. (2009) «Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite» časopis, Stanovništvo, UDK 314,YU ISSN 0038-982X http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/stanov/XLVII_1/04/show_download?stdlang=ser_lat
 4. Matković, G. (2010) “Penzije i socijalna zaštita siromašnih” u Begović, B. (redaktor), Institucionalne reforme u Srbiji, CLDS, Beograd, str. 101-115, ISBN 978-86-83557-55-4 http://www.clds.rs/newsite/Institucionalne%20reforme%20u%202010%20godini%20-%20ZA%20SAJT.pdf
 5. Matković, G., Mijatović, B. (2011) The effects of proposed tax changes on poverty and vulnerable groups in Serbia, časopis, Ekonomski anali, UDK 3:33, YU ISSN 0013-3264 http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2011/0013-32641190027M.pdf
 6. Matković, G. (2012) Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme, časopis, Stanovništvo, UDK 314, YU ISSN 0038-982X http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/stanov/L_1/01/show_download?stdlang=ser_lat
 7. Matković, G., Mijatović, B. (2012) ”Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje”, CLDS, ISBN, 978-86-83557-59-2, strana 119. http://csp.org.rs/sr/assets/publications/files/Program-decijih-dodataka_final.pdf
 8. Matković, G., Mijatović, B. i Stanić, K. (2014), ”Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji”, Stanovništvo, 52(1): 1-20, Institut društvenih nauka, ISSN 0038-982X.http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/stanov/LII_2/01/show_download?stdlang=ser_lat
 9. Matković, G., Stanić K. (2014) ”Socijalna zaštita u starosti: Dugotrajna nega i socijalne penzije”, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Centar ѕa socijalnu politiku, ISBN 978-86-86281-22-7, broj strana 168. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2014/06/sipru_DTNSC_web_jan.pdf
 10. Matković, G. (2015) “Deprivacija i subjektivno siromaštvo” u Matković, G., Krstić, G., Mijatović, B. (2015) Srbija – Prihodi i uslovi života 2013, Republički zavod za statistiku, Beograd, str. 35-70, ISBN 978-86-6161-136-0http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/65/59/Prihodi_i_uslovi_zivota_2013.pdf(izdanje na engleskom Matković, G. (2015) “Deprivation and subjective poverty” in Serbia – Income and Living Conditions 2013, p. 35-70, ISBN 978-86-6161-139-1) http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/65/61/Income_and_Living_Conditions_2013.pdf
 11. Matković, G. (2015) “Rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti i preseci indikatora za praćenje implementacije strategije Evropa 2020” u Matković, G., Krstić, G., Mijatović, B. (2015) Srbija – Prihodi i uslovi života 2013, Republički zavod za statistiku, str. 99-136, recezenti prof. dr Slobodan Cvejić i prof. dr Dragan Vukmirović, ISBN 978-86-6161-136-0http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/65/59/Prihodi_i_uslovi_zivota_2013.pdf(izdanje na engleskom Matković, G. (2015) “Risk of poverty or social exclusion and intersection of Europe 2020 Poverty Target Indicators “ in Serbia – Income and Living Conditions 2013, p. 99-115, ISBN 978-86-6161-139-1) http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/65/61/Income_and_Living_Conditions_2013.pdf
 12. Matković, G. (2016) ”Mirovinski sustav Srbije u svjetlu krize”, Revija socijalne politike, 23(1): 99-119 Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISSN: 1845-6014, http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1272/1319