PROFESOR

prof. dr Mihailo Crnobrnja

Predmet:

Biografija:

Prof. dr Mihailo Crnobrnja je profesor emeritus i direktor Centra za evropske integracije i javnu upravu na FEFA gde je od osnivanja. Od 2006. do 2009. bio je direktor Instituta FEFA, a od 2009. do 2012. dekan fakulteta. Prof. Crnobrnja je rođen u Beogradu gde je prošao kroz sve faze školovanja i 1968. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistar ekonomskih nauka postao je na Univerzitetu Merilanda 1970. godine. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine. Karijeru nastavnika započeo je još u SAD 1969. godine kad je postao asistent na predmetima Uvod u mikroekonomiju i Uvod u makroekonomiju. Na Fakultetu političkih nauka se zapošljava 1974. godine kao asistent na predmetu Politička ekonomija savremenog društva. 1979. godine postaje docent, a 1984. vanredni profesor. Od 1984. pored navedenog predmeta na osnovnim studijama predaje i Teorija i praksa ekonomske politike na posle-diplomskim studijama. Pored karijere univerzitetskog nastavnika dr Crnobrnja radi i kao direktor Centra za ekonomska istraživanja Udružene beogradske banke (1978-1984), ministar u Vladi Srbije i direktor Zavoda za društveno-ekonomsko planiranje (1986-1989) i kao ambasador SFR Jugoslavije pri Evropskoj uniji (1989-1992). Nakon raspada SFRJ odlazi u Kanadu gde nastavlja nastavničku karijeru kao profesor Univerziteta McGill (Montreal) i Carleton (Ottawa). Predaje više predmeta na ekonomskim i fakultetima političkih nauka ova dva univeraziteta: ekonomija tranzicije, politika tranzicije, novija ekonomska istorija SSSR i Rusije, novija politička istorija SSSR i Rusije, novija ekonomska istorija Srednje Evrope, novija politička istorija Srednje Evrope, nova tržišta u Istočnoj Evropi (predmet na MBA programu univerziteta Mekgil). U Beograd se vraća 2001, gde se zapošljava u Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom kao specijalni savetnik za evropske integracije. Prof. Crnobrnja je autor četiri knjige, ko-autor jedne i priređivač četiri zbornika radova. Objavio je više od 250 eseja, članaka, rasprava, prikaza i recenzija u naučnim i stručnim časopisima na prostorima bivše SFRJ, Kanadi i SAD. Knjiga The Yugoslav Drama (McGill-Queen University Press, Montreal, Canada, 1994) doživela je tri izdanja i prevode na francuski, kineski i bugarski jezik.

Reference:

 1. Ekonomija tranzicije FEFA, Beograd, 2007
 2. „Razvoj i rezultati Evropske ekonomske integracije“, u zborniku M. Crnobrnja (red) Evropska unija – prvih 50 godina FEFA Beograd 2007.
 3. The Economic Costs of War in Yugoslavia, Foundation for Peace and Crisis Management, Paris, 1996.
 4. A Programme for Economic Modernization and Reconstruction for Countries of Former Yugoslavia Foundation for Peace and Crisis Management, Paris, 1995.
 5. „Enterprise Restructuring and Development in Former Command Economies – The Case of Heavy Residuals“ OECD Working Paper CCNM/NIS/DSTI(99)47, Paris 1999.
 6. Nova Evropa i Jugoslavija IBN Press, Beograd, 1991.
 7. „After the war: emerging markets in countries of former Yugoslavia“, Emerging Market Analyst, October 1997.
 8. The Question is not are we doing enough for Eastern Europe, but are we doing the right thing?, Analytical Papers, Institute for Public Policy Research, Brussels, Novembar 1994.
 9. Socijalna politika u Beogradu, Institut za političke studije, Beograd 1984.
 10. Životna sredina i ekonomski razvoj, Poslovna politika, Beograd, 1982.
 11. „Ekonomska dimenzija integracije Srbije u EU“ u zborniku M. Crnobrnja (red) Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju, FEFA, Beograd 2008.
 12. „Politička ekonomija pridruživanja u Evropsku uniju“, Ekonomist, vol 44. Beograd 2006.
 13. „La CEE e la crisi jugoslavia“, Europa/Europe, No 4, 1992.