PROFESOR

prof. dr Olivera Durbaba

Predmet:

Nemački jezik

Biografija:

Prof. dr Olivera Durbaba je redovni profesor Germanistike i Metodike nastave nemačkog jezika na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Predaje predmete Nemački jezik i Poslovni nemački jezik na FEFA od 2005. godine. Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirala na Univerzitetu u Lajpcigu, SR Nemačka, 2005. godine. Objavila je nekoliko monografija i više od 40 naučnih članaka u oblasti germanistike, glotodidaktike, primenjene lingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike, tekstualne lingvistike. Kao ekspert za glotodidaktiku od 2003. godine angažovana je u većem broju komisija Ministarstva prosvete i nauke (za evaluaciju udžbenika, izradu nastavnih programa, evaluaciju programa stručnog usarvšavanja nastavnika, licenciranje nastavnika stranih jezika, bilingvalnu nastavu). Ovlašćeni je ispitivač u Ispitnom centru TestDaF na Univerzitetu u Beogradu (od 2005. godine). Govori nemački, francuski i engleski jezik. Predsednik je Društva za strane jezike i književnosti Srbije.

Reference:

  1. Durbaba, O. (2005). Pressetexte in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Auswahl undDidaktisierung.Diss. Universität Leipzig. 507 S.
  2. Durbaba, O. (2006). DaF-Ausbildung in Serbien und Montenegro, u: Casper-Hehne, H./ Koreik, U./Middeke, A. (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen „Deutsch als Fremdsprache“. Probleme und Perspektiven, Göttingen: Universitätsverlag, 91-98.
  3. Durbaba, O. (2010). Kontrastive Analysen: Serbisch/Kroatisch-Deutsch, u: Handrych, Ch. et al. (Hrsg.)Deutsch als Fremdsprache, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 686-692.
  4. Durbaba, O. (2010). InterferenzerscheinungenbeiDeutschLernendenmitSerbischalsMuttersprache: VersucheinerSistematisierung. Srpski jezik – studije srpske i slovenskeXV, 1-2, Beograd: Filološki fakultet, 591-608.
  5. Durbaba, O. (2011). Zur Entwicklung der Lesefertigkeit in der Fremdsprache.Anali Filološkog fakulteta 23/2, Beograd, 185-200.
  6. Durbaba, O. (2011). Bilingvizam – preduslovi, klasifikacija i pojavni oblici. Srpski jezik – studije srpske i slovenske 16, 589-600.
  7. Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
  8. Durbaba, O. (2012): Einige Überlegungen zur Frage der Qualitätssicherung, -entwicklung und -bewertung im Schulwesen und im Fremdsprahenunterricht in Serbien. Anali Filološkog fakulteta 24/II, 285-300.
  9. Durbaba, O. (2013). Kritični incident kao interkulturni izazov: „(…) ja govorim njihov jezik, ali ih opet ne razumem!“. Kulture u dijalogu 4. Komunikacija i kulturni uticaji. Beograd: Filološki fakultet, 39-54.
  10. Durbaba, O. (2016). Kultura i nastava stranih jezika. Uvod u interkulturnu primenjenu lingvistiku. Beograd: Filološki fakultet, 386 str.