PROFESOR

prof. dr Snežana Popovčić Avrić

Predmet:

Biografija:

Prof. dr Snežana Popovčić Avrić je redovni profesor na FEFA. Magistrirala je i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti međunarodne ekonomije. Na FEFA predaje Međunarodnu ekonomiju, Međunarodne ekonomske odnose i Međunarodno poslovanje. U periodu od 2003. do 2015. obavljala je funkciju prodekana za nastavu. Predaje i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Ekonomija. Radila je u Institutu za tržišna istraživanja u Beogradu na poslovima rukovodioca odeljenja konjunkture privrednih delatnosti, kao i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Rukovodila je brojnim projektima iz domena međunarodne trgovine, istraživanja privrednih kretanja u zemlji i inostranstvu, kao i ocene opravdanosti investicionih ulaganja. Takođe, angažovana je i kao specijalni savetnik direktora za Jugoistočnu Evropu japanske transnacionalne kompanije Mitsui & Co.,Ltd. Angažovana je i na izradi istraživačkih projekata za potrebe Italijanskog instituta za spoljnu trgovinu. Angažovana je na izradi projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije. Takođe, član je Academic training association iz Holandije gde obavlja dužnost stakeholder koordinatora za Srbiju. Autor je monografije: „Novi svetski trgovinski sistem i SR Jugoslavija“, Jugoslovenski pregled, 2000. godina, koautor udžbenika „Međunarodna ekonomija“, Zavod za udžbenike i FEFA 2009. kao i preko stotinu stručnih i naučnih radova iz oblasti međunarodne ekonomije i strategije konkurentnosti. Predavala je na Beogradskoj otvorenoj školi na predmetu Međunarodni ekonomski odnosi. Govori engleski i nemački jezik.

Reference:

  1. Monografija: Popovčić-Avrić, S. (2000) „Novi svetski trgovinski sistem i SR Jugoslavija“, Jugoslovenski pregled, Beograd, CIP 339.56(497.1), str. 1-339, M42.
  2. Udžbenik: Popovčić-Avrić, S , Vidas-Bubanja, M.(2009)“Međunarodna ekonomija“, Zavod za udžbenike i FEFA, Beograd, ISBN 978-86-17-16266-3, COBISS.SR-ID 157224204, str. 1-502
  3. Popovčić-Avrić, S., Brkić, I., Šestović, M. (2016), „Clusters as a development factor in the South-East Europe (SEE) countries“, International Monograph: „European clusters“, European parliament Strasbourg, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Institute for Non-Profit und Public Management, p. 197-209, M14.
  4. Stanisić, N, Popovčić-Avrić,S, , Mizdraković, V Đenić, M.(2013): „Mark to market accounting as a magnificer of financial crises“, International Monograph: „Financial Aspects of Recent Trends in the Global Economy“, Tehnical University of Kosice, Faculty of Economics, Slovak Republic М14.
  5. Popovčić-Avrić,S.(2007):“Unapređenje konkurentnosti-ključni parametar strategije razvoja privrede Srbije“, Tematski broj, Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007,Ekonomski fakultet, Beograd, Časopis: Ekonomski anali,ISBN 86-403-0799-7,str. 245-251, М24.
  6. Popovčić-Avrić,S.(2005): „Multilateralizam i konkurentnost privrede Srbije“ Tematski broj, „Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom-Institucije, politika, perspektive „, Ekonomski Anali, Godina L, UDK3:33,YUISSN 0013-3264, str.155-161, М24.
  7. Popovčić-Avrić,S.(2004): „Restrukturiranje izvoznog sektora u cilju unapređenja konkurentnosti“ Tematski broj, „Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom-Konkurentnost privrede i izvoza“, Ekonomski Anali, GodinaXLVIII, UDK3:33,YUISSN 0013-3264, str.165-169, М24.
  8. Popovčić-Avrić,S.(2007): „Izvozno usmerena strategija razvoja Srbije i Evropske integracije“,Monografija: „Privreda Srbije u procesu evropskih integracija“,Institut društvenih nauka, Beograd, 2007, ISBN 978-86-7093-122-0, Broj strana: 223, COBISS.SR-ID 145393420, М44.
  9. Popovčić-Avrić, S., Đenić, M. (2011), „Pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji“, Nacionalni interes, Institut za političke studije 1/2011, god. VII, vol.10, UDK 323.1, ISSN 1820-4996, М51.
  10. Popovčić- Avrić S., Đenić, M., Milenković, D. (2014), „Investment policies of the Western Balkans as a factor of economic development in the post-crisis period“, Zbornik radova, 10. Međunarodna ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region) konferencija „Towards Post-Crisis Prosperity: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in South and Eastern Europe“, Fakultet za ekonomiju i poslovnu administraciju, Cluj Napoca, Rumunija (16.-17. maj 2014.), ISBN 978-973-53-1381-4,str.304-316, M31.