Profesori FEFA fakulteta

Profesori FEFA fakulteta i njihov doprinos razvoju ekonomske nauke u Srbiji

Profesori FEFA fakulteta nastavljaju sa značajnim doprinosom razvoju ekonomske nauke u Srbiji. Njihovi radovi su u ovoj godini, između ostalog, objavljeni u vodećim svetskim naučnim časopisima Journal of Money Credit and Banking i Econometric Reviews.

Takođe, profesori su kao izlagači učestvovali na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, godišnjem skupu Svetskog naftnog saveta, godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja ekonometričara, kao i na različitim skupovima u organizaciji CESIfo (vodećeg nemačkog centra za ekonomsku analizu), Harvard poslovne škole, Srpske akademije nauka i umetnosti i Saveza ekonomista Srbije.

Comments are closed.