Ekonomska pismenost

Radionica ekonomske pismenosti: studenti budućim studentima

Studenti FEFA fakulteta su 5. aprila tradicionalno održali radionicu ekonomske pismenosti za srednjoškolce kako bi ih u sažetom obliku upoznali sa značenjem osnovnih ekonomskih pojmova i uveli u svet aktuelnih ekonomskih dešavanja.

Shodno tome, program ove radionice obuhvatio je neke od najbitnijih tema iz oblasti mikroekonomije, preduzetništva, menadžmenta i javnih finansija. Na jednostavan način i uz pomoć interesantnih primera, oni su srednjošolcima predstavili značenje globalizacije, stope nezaposlenosti, liberalizacije tržišta, inflacije, suficita, deficita

Prvo predavanje održale su studentkinje prve godine Milica Andrić i Staša Kenić. One su predstavile vezu između ekonomije i domaćinstva, ekonomiju kao nauku, delovanje sile ponude i tražnje, a uz to i način formiranja cena. Nakon ovog, usledilo je predavanje studentkinja treće godine Emilije Lukić i Jovane Terzić koje su upoznale srednjoškolce sa pojmom javnih finansija. “Na koji način država zarađuje i na šta troši novac”, bilo je pitanje kojim su otvorile diskusiju kako bi kasnije objasnile vrste poreza; načine oporezivanja i ulogu socijalne politike na primeru naše države.

Tokom trećeg predavanja, Milica Jelikić i Igor Bošković govorili su o kompaniji ZARA objašnjavajući funkcije, značaj i značenje menadžmenta. Zajednički su analizirali način poslovanja ove multinacionalne kompanije, nabavku, proizvodnju, distribuciju, prodaju, a potom diskutovali o strategijama koje ona sprovodi na tržištu i to pomoću SWOT analize – tehnike sagledavanja snaga, slabosti, šansi i pretnji.

Predavanje kojim je zatvorena radionica ekonomske pismenosti, izazvalo je veliko interesovanje među srednjoškolcima zbog pružene mogućnosti da saznaju kako je nastao jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu – EXIT. Celokupnu preduzetničku priču – od studentskih protesta 1996. godine i svih dešavanja koja su prethodila tituli najboljeg evropskog festivala, pričali su studenti četvrte godine Teodora Kotarlić i Željko Jojić. Istovremeno, oni su upoznali srednjoškolce sa poslovnim i socijalnim aspektom ovog događaja oslanjajući se na „Pet sila konkurencije“ i „Analizu lanca vrednosti“. „EXIT je projekat od opšteg nacionalnog značaja i procenjeno je da je do sada ekonomiji Srbije doprineo više od 100 miliona evra“, objasnili su Teodora i Željko.

Ova radionica je još jednom prikazala značaj poznavanja osnovnih ekonomskih pojmova sa kojim se susrećemo u svakodnevnom životu, i putem interaktivnih predavanja uputila srednjoškolce u neke od najbitnijih tema današnjice.

Comments are closed.