studentkinje ekonomije

Studentkinje Ekonomije: Zašto nam je praksa važna

Kao i prethodnih pet godina, studenti FEFA fakulteta su svoja stečena znanja obogatili praksom u okviru poslovnog udruženja, Saveta stranih investitora (FIC), koje se zalaže za unapređenje i podizanje konkurentnosti srpskog tržišta.

Ove godine, studentkinje osnovnih studija Ekonomije, Tamara Kapor i Tamara Rutović, imale su priliku da učestvuju u pripremi izdanja Bele knjige za 2018. godinu. “Iskustvo u FIC-u nam je omogućilo da primenimo ona znanja koja smo stekle na fakultetu. Ovakav vid angažovanja studenata je od velike pomoći s obzirom na to da imamo priliku da se susretnemo sa realnim izazovima iz poslovnog sveta i upoznamo istaknute stručnjake, kao što su zaposleni u FIC-u. Posebno mi je drago što smo baš tamo bile na praksi jer je ovo poslovno udruženje jedno od najprestižnijih“, ispričala nam je Tamara Kapor.

Neki od njihovih zadataka bili su komunikacija sa autorima i prikupljanje prvih verzija tekstova za englesko i srpsko izdanje, bazična provera zakonodavnih izmena tokom pripreme izdanja, prisustvo sastancima radnih odbora, ažuriranje šablona mailova namenjenih komisijama, pravljenje internih tabela kako bi proces bio lakše ispraćen…

 

Comments are closed.