STUDENTSKI SERVIS

STUDENTSKI SERVIS

Da biste pristupili korisničkim servisima morate biti student ili alumni FEFA fakulteta.

Od 28. decembra 2018. koristi se novi Studentski servis. Detaljno uputstvo za korišćenje su studenti dobili putem elektronske pošte, a za prvo prijavljivanje na sistem potrebno je kao korisničko ime uneti staro korisničko ime – koje je korišćeno na starom portalu – dok je inicijalna šifra JMBG studenta.