Studentski servis 2018-09-10T08:34:33+00:00

STUDENTSKI SERVIS

Da biste pristupili korisničkim servisima morate biti student ili alumni FEFA fakulteta. Za pristup koristite vaše korisničke podatke koje ste dobili pri upisu. U slučaju problema pri prijavljivanju kontaktirajte administratora FEFA.

Ovde možete pronaći i časopis Svet FEFA koji uređuju naši studenti

Svet FEFAPreuzmi
Svet FEFA, zimski semestar 2017. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2016. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2015. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2015. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2014. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2014. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2013. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2013. godine