Studentski servis 2018-12-27T23:46:39+00:00

STUDENTSKI SERVIS

Da biste pristupili korisničkim servisima morate biti student ili alumni FEFA fakulteta.

Od 28. decembra 2018. koristi se novi Studentski servis. Detaljno uputstvo za korišćenje su studenti dobili putem elektronske pošte, a za prvo prijavljivanje na sistem potrebno je kao korisničko ime uneti staro korisničko ime – koje je korišćeno na starom portalu – dok je inicijalna šifra JMBG studenta.

Ovde možete pronaći i časopis Svet FEFA koji uređuju naši studenti

Svet FEFAPreuzmi
Svet FEFA, zimski semestar 2017. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2016. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2015. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2015. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2014. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2014. godine
Svet FEFA, zimski semestar 2013. godine
Svet FEFA, prolećni semestar 2013. godine