Doktorske studije poslovne Ekonomije

Doktorske studije

Ekonomija

Start 2019

Lokacija: Beograd

O PROGRAMU

FEFA fakultet je, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljnog na razumevanju savremenog biznisa i sveta finansija, oblikovao akreditovani program doktorskih studija poslovne ekonomije po ugledu na najprestižnije univerzitete u svetu. Ove trogodišnje studije na praktičan način spajaju finansije i biznis, ekonomiju, bankarstvo i javne politike.

Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: „Sve je više kompanija i institucija koje pokreću sopstvene razvojne i istraživačke centre svesne da će jedino ako prate razvoj društva i tehnologije ostati u korak sa tržištem. Potencijal za sprovođenje relevantnih ekonomskih istraživanja nikada nije bio veći, a doktorandi postaju sve važniji resurs u savremenim institucijama i kompanijama“

Prva godina sastoji se od četiri obavezna i dva izborna predmeta, dok druga godina donosi dva nova izborna predmeta i detaljniji rad na istraživačkom projektu kojim se započinje izrada doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja, svaki student dobija mentora koji će temeljno raditi sa njim. Kako bismo osigurali vaš progres u radu, bićete u obavezi da tokom prvog semestra treće godine održite prezentaciju jednog poglavlja ili detaljnog predloga doktorske disertacije. Osim korisnih saveta u ključnom periodu, bićete u prilici da vežbate svoje prezentacione i komunikacione sposobnosti.
Takođe, tokom trajanja studija, stručni skupovi i predavanja u našoj organizaciji predstavljaju dodatnu priliku da uspostavite saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta – veliki broj naših alumnista je zaposlen uz pomoć FEFA Mreže poslodavaca. Nakon završetka doktorskih studija, doktori ekonomskih nauka mogu nastaviti akademsku i naučnu karijeru ili voditi istraživanja u kompanijama.

Svesni smo potreba društva, kompanija i naučne zajednice za stručnjacima koji imaju sposobnost da samostalno i kreativno pristupaju rešavanju kompleksnih problema i želimo da vi, naši budući studenti, postanete predvodnici pozitivnih promena u društvu i budete spremni da odgovorite na sve izazove koje donosi budućnost.

Kome je namenjen?

Doktorski program Poslovna ekonomija namenjen je svim uspešnim diplomcima master studija, bilo da su te studije završili u zemlji ili inostranstvu, i profesionalcima koji žele da steknu dodatna znanja o savremenim trendovima u ekonomiji, bankarstvu, finansijama i biznisu, a potom ih primene kroz originalna naučna istraživanja u akademskom svetu ili u kompanijama.

Program je namenjen i onima  koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen ekonomije, bankarstva, finansija ili menadžmenta, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

Imajući u vidu promene u ekonomskom, tehnološkom, regulatornom i institucionalnom okruženju, sve je više kompanija i institucija koje prepoznaju značaj znanja i sposobnosti samostalnog i kreativnog pristupanja rešavanju kompleksnih problema. Za njih, sveži doktorandi predstavljaju važan resurs, a ovakve institucije istovremeno predstavljaju poželjno okruženje za one koji žele da zadrže praktičnu komponentu u svom naučnom radu. Zbog toga je doktorski program Poslovna ekonomija namenjen i onim studentima koji nemaju ambicije da ostanu u akademskom svetu, podjednako kao i studentima koji te ambicije imaju.

Predmeti

Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: ”Za razliku od ostalih doktorskih programa u zemlji, ispitni rad je u velikoj meri prilagođen interesovanjima studenata kroz veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju sticanje novih relevantnih znanja i stvaraju osnovu za uspešan samostalan istraživački rad”

Pored ispitnog rada predviđenog programom, zainteresovani studenti mogu da slušaju predmete na master programu digitalne transformacije koji pruža jedinstveno znanje o sinergiji ekonomije i informacionih tehnologija.
Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: ”Za razliku od ostalih doktorskih programa u zemlji, ispitni rad je u velikoj meri prilagođen interesovanjima studenata kroz veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju sticanje novih relevantnih znanja i stvaraju osnovu za uspešan samostalan istraživački rad”

PROFESORI

Savremeno znanje i posvećenost studentima

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite obuku kroz predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi vodećih alata i tehnika u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaš istraživački program.

Svetski priznatu ekspertizu

Znanje i iskustvo profesora FEFA fakulteta objedinjuje akademsku, naučnu i poslovnu karijeru. Zbog toga, naši studenti mogu da se oslone na dostupnost i posvećenost mentora, kao i njihovo iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u oblasti korporativnih finansija, konkurentnosti država i kompanija, upravljanja ekonomskim politikama, finansiranja i upravljanja inovacijama, održivom ekonomskom razvoju, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju i drugim oblastima ekonomije.

Mrežu dugoročnih kontakata

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz predavanja i stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade mreže saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri, bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast.

ŠTA DOBIJAM?

Savremeno znanje i posvećenost studentima

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite obuku kroz predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi vodećih alata i tehnika  u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaš istraživački program.

 

Mentorski rad

Podrška mentora predstavlja ključan elemenat uspešnosti doktorskog rada na svim vodećim univezitetima u svetu. Mentor treba da pomogne u izboru relevantne i aktuelne teme istraživanja i vodi studenta kroz analizu savremene i kompleksne tematike. Zbog toga su naše studije bazirane na mentroskom radu i individualnom pristupu profesora koji će vam pomoći u izradi istraživačkog rada kako biste ostvarili maksimalan potencijal.

 

Mrežu dugoročnih kontakata

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz predavanja i stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade mreže saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri, bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast.

Zašto FEFA?
  • Najviša i dugogodišnja prepoznatljivost na tržištu rada
  • Sticanje kompetencija u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada
  • Interaktivni sadržaji zasnovani na studijama slučaja
  • Ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora
  • Razvijanje talenata, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta
  • Individualni pristup i mentorski rad profesor

PREDMETI:

I godina
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji
Mikroekonomska analiza
Upravljanje ekonomskim politikama
Strategije konkurentnosti kompanija
Istraživački projekat I

IZBORNI PREDMETI:

I godina
Finansiranje investicija
Socijalna politika
Strategije u energetici
Održivi razvoj
II godina
Upravaljanje investiocionim projektima
Upravljanje rizicima
Inovacije i razvoj
Istraživački projekat II
IZBORNI PREDMETI:
II godina
Međunarodne finansije
Portfolio menadžment
Samostalni istraživački rad
III godina
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji
Izrada i odbrana disertacije