Doktorske studije poslovne Ekonomije

Doktorske studije

Ekonomija

Start 2019

Lokacija: Beograd

VAŽNO: INDIVIDUALNE ONLINE KONSULTACIJE

U skladu sa razvojem epidemiološke situacije u zemlji i regionu, umesto otvorenih vrata i dolaska na fakultet, u ovom periodu vam nudimo mogućnost zakazivanja individualnih online konsultacija sa prof. dr Brankom Drašković putem Viber i WhatsApp platformi, svakog radnog dana od 10-18h na broj telefona 063/8305-420. 

Kliknite na Viber ili WhatsApp ikonicu i kontaktirajte nas.

O PROGRAMU

FEFA fakultet je, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljnog na razumevanju savremenog biznisa i sveta finansija, oblikovao akreditovani program doktorskih studija poslovne ekonomije po ugledu na najprestižnije univerzitete u svetu. Ove trogodišnje studije na praktičan način spajaju finansije i biznis, ekonomiju, bankarstvo i javne politike.

Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: „Sve je više kompanija i institucija koje pokreću sopstvene razvojne i istraživačke centre svesne da će jedino ako prate razvoj društva i tehnologije ostati u korak sa tržištem. Potencijal za sprovođenje relevantnih ekonomskih istraživanja nikada nije bio veći, a doktorandi postaju sve važniji resurs u savremenim institucijama i kompanijama“

Prva godina sastoji se od četiri obavezna i dva izborna predmeta, dok druga godina donosi dva nova izborna predmeta i detaljniji rad na istraživačkom projektu kojim se započinje izrada doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja, svaki student dobija mentora koji će temeljno raditi sa njim. Kako bismo osigurali vaš progres u radu, bićete u obavezi da tokom prvog semestra treće godine održite prezentaciju jednog poglavlja ili detaljnog predloga doktorske disertacije. Osim korisnih saveta u ključnom periodu, bićete u prilici da vežbate svoje prezentacione i komunikacione sposobnosti.
Takođe, tokom trajanja studija, stručni skupovi i predavanja u našoj organizaciji predstavljaju dodatnu priliku da uspostavite saradnju sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta – veliki broj naših alumnista je zaposlen uz pomoć FEFA Mreže poslodavaca. Nakon završetka doktorskih studija, doktori ekonomskih nauka mogu nastaviti akademsku i naučnu karijeru ili voditi istraživanja u kompanijama.

Svesni smo potreba društva, kompanija i naučne zajednice za stručnjacima koji imaju sposobnost da samostalno i kreativno pristupaju rešavanju kompleksnih problema i želimo da vi, naši budući studenti, postanete predvodnici pozitivnih promena u društvu i budete spremni da odgovorite na sve izazove koje donosi budućnost.

Kome je namenjen?

Doktorski program Poslovna ekonomija namenjen je svim uspešnim diplomcima master studija, bilo da su te studije završili u zemlji ili inostranstvu, i profesionalcima koji žele da steknu dodatna znanja o savremenim trendovima u ekonomiji, bankarstvu, finansijama i biznisu, a potom ih primene kroz originalna naučna istraživanja u akademskom svetu ili u kompanijama.

Program je namenjen i onima  koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen ekonomije, bankarstva, finansija ili menadžmenta, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

Imajući u vidu promene u ekonomskom, tehnološkom, regulatornom i institucionalnom okruženju, sve je više kompanija i institucija koje prepoznaju značaj znanja i sposobnosti samostalnog i kreativnog pristupanja rešavanju kompleksnih problema. Za njih, sveži doktorandi predstavljaju važan resurs, a ovakve institucije istovremeno predstavljaju poželjno okruženje za one koji žele da zadrže praktičnu komponentu u svom naučnom radu. Zbog toga je doktorski program Poslovna ekonomija namenjen i onim studentima koji nemaju ambicije da ostanu u akademskom svetu, podjednako kao i studentima koji te ambicije imaju.

Predmeti

Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: ”Za razliku od ostalih doktorskih programa u zemlji, ispitni rad je u velikoj meri prilagođen interesovanjima studenata kroz veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju sticanje novih relevantnih znanja i stvaraju osnovu za uspešan samostalan istraživački rad”

Pored ispitnog rada predviđenog programom, zainteresovani studenti mogu da slušaju predmete na master programu digitalne transformacije koji pruža jedinstveno znanje o sinergiji ekonomije i informacionih tehnologija.
Milan Nedeljković, rukovodilac doktorskih studija poslovne ekonomije: ”Za razliku od ostalih doktorskih programa u zemlji, ispitni rad je u velikoj meri prilagođen interesovanjima studenata kroz veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju sticanje novih relevantnih znanja i stvaraju osnovu za uspešan samostalan istraživački rad”

PROFESORI

Eminentnost i kontinuiran doprinos razvoju ekonomske nauke

 

Znanje i iskustvo profesora FEFA fakulteta objedinjuje bogatu naučnu i poslovnu karijeru. Oni pružaju značajan doprinos razvoju ekonomske nauke u Srbiji, a njihovi radovi su godinama unazad objavljivani u vodećim domaćim i svetskim naučnim časopisima.

Takođe, kao predavači učestvovali su na brojnim naučnim i poslovnim skupovima kao što su Svetski ekonomski forum u Davosu, konferencije Američkog udruženja ekonomista (AEA), Evropskog udruženja ekonomista (EEA), Kraljevskog britanskog udruženja ekonomista (RES), Svetskog društva ekonometričaraSvetskog naftnog saveta, kao i na različitim skupovima u organizaciji CESIfo (vodećeg nemačkog centra za ekonomsku analizu), Harvard poslovne škole, Srpske akademije nauka i umetnosti, Saveza ekonomista Srbije...

 

 

Savremeno znanje i posvećenost studentima

 

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite obuku kroz predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi vodećih alata i tehnika u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaš istraživački program.

 

Mreža dugoročnih kontakata

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz predavanja i stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade mrežu saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri, bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast.

ŠTA DOBIJAM?

Savremeno znanje i posvećenost studentima

Obezbedićemo vam prilike da iskoristite svoje istraživačke afinitete i naučite kako da dođete do značajnih istraživačkih zaključaka. Imaćete fleksibilnost da prilagodite obuku kroz predmete i seminare tako da steknete sigurnost u upotrebi vodećih alata i tehnika  u ekonomiji i finansijama, kako biste samostalno mogli da razvijate vaš istraživački program.

Mentorski rad

Podrška mentora predstavlja ključan elemenat uspešnosti doktorskog rada na svim vodećim univezitetima u svetu. Mentor treba da pomogne u izboru relevantne i aktuelne teme istraživanja i vodi studenta kroz analizu savremene i kompleksne tematike. Zbog toga su naše studije bazirane na mentroskom radu i individualnom pristupu profesora koji će vam pomoći u izradi istraživačkog rada kako biste ostvarili maksimalan potencijal.

 

Mrežu dugoročnih kontakata

Kroz svakodnevnu interakciju sa profesorima i drugim doktorandima, kao i kroz predavanja i stručne skupove koje FEFA organizuje, naši studenti imaju priliku da izgrade mreže saradnika i kolega, koje će ih pratiti i podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri, bez obzira na buduće mesto zaposlenja ili užu oblast.

Zašto FEFA?
  • ekspertsko znanje i dugogodišnje uspešne naučne i poslovne karijere eminentnih profesora
  • individualni pristup i mentorski rad prilagođen pojedinačnim kandidatima i njihovim istraživačkim temama
  • sticanje znanja relevantnih za savremeno tržište rada
  • dugogodišnja prepoznatljivost u poslovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu
  • kroz predavanja i stručne skupove, imaćete priliku da obrazujete mrežu saradnika i kolega koji će vas podržavati u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri

PREDMETI:

I godina
Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji
Mikroekonomska analiza
Upravljanje ekonomskim politikama
Strategije konkurentnosti kompanija
Istraživački projekat I

IZBORNI PREDMETI:

I godina
Finansiranje investicija
Socijalna politika
Strategije u energetici
Održivi razvoj
IZBORNI PREDMETI:
II godina
Inovacije i razvoj
Upravljanje rizicima
Međunarodne finansije
III godina
Istraživački rad na doktorskoj disertaciji
Izrada i odbrana disertacije